Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam sang thăm và làm việc với Viện nghiên cứu chuẩn và khoa học Hàn Quốc về lĩnh vực đo lường phân tích khí, khối lượng và thời gian - tần số
Được sự cho phép của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đoàn công tác của Viện Đo lường Việt Nam do tiến sĩ Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam (Viện ĐLVN) đã có chuyến sang thăm và làm việc cùng Viện ngiên cứu chuẩn và khoa học Hàn Quốc (KRISS)...
Quốc hội thông qua Luật Đo lường
Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo...
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city