Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Diễn đàn Phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chiều ngày 19/ 04/ 2019 tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức "Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tập đoàn, cùng đại...
Quốc hội thông qua Luật Đo lường
Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo...
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city