Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hội thảo Đảm bảo đo lường trong công nghiệp
Hưởng ứng các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và thực hiện chủ trương đẩy mạnh đo lường trong công nghiệp
Quốc hội thông qua Luật Đo lường
Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo...
Ciputra Apartments for Rent, Ciputra Hanoi Villa and Apartment Rentals, Hanoi Properties, Apartments, Houses, Villas for rent, Hanoi Housing Rental, Houses, Villas, Serviced Apartments for rent