Nhằm mục đích nâng cao khả năng đo lường trong lĩnh vực Độ dài cho các Viện Đo lường Quốc gia bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, Chương trình Đo lường Châu Á – Thái Bình Dương (APMP) đã tổ chức chương trình so sánh vòng Chuẩn đo lường độ dài APMP.L-S3.4.n01 bắt đầu tiến hành từ năm 2022. Tham dự chương trình lần này có đại diện từ các nước: Thái Lan (Pilot), Australia, Indonesia, Malaysia, Ả Rập Xê-út, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam, Ukraine, Hồng Kông (Trung Quốc) và Kazakhstan.

     Chuẩn đo lường được sử dụng là 4 miếng Căn mẫu góc có kích thước danh nghĩa: 1ʹ, 25ʹ, 3° và 30°. Tại Phòng Đo lường Độ dài, đã tiến hành thực hiện hiệu chuẩn 4 miếng Căn mẫu góc bằng hệ thống Chuẩn đo lường Quốc gia về Góc phẳng – Chuẩn Quốc gia góc phẳng toàn vòng. Đối với VMI kết quả đánh giá này là bằng chứng kỹ thuật bổ sung vào hồ sơ tham gia xin công nhận CMCs-MRA lĩnh vực Độ dài.

Ảnh: Hiệu chuẩn căn mẫu góc tại phòng đo lường Độ dài - Viện Đo lường Việt Nam

(Nguồn tin: ĐD-VMI)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ