Phòng đo lường Hóa lý - Mẫu chuẩn

Phòng đo lường Hóa lý - Mẫu chuẩn thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về lĩnh vực hóa lý và mẫu chuẩn.

Phòng đo lường Hóa lý - Mẫu có các cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành kỹ thuật, cơ khí, hóa;

- Phó trưởng phòng: ông Phạm Anh Tuấn (email : tuanpa@vmi.gov.vn)
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 205 - Nhà D, Số 8 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3836 1133    |    Fax: 04. 3756 4260
- Email: hlmc@vmi.gov.vn

Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, đo-thử nghiệm

Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định)
Tên phương tiện đoPhạm vi đoCấp chính xác
Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản(6 ÷ 30) %± 0,15 %
Tỷ trọng kế(6 ÷ 2000) Kg/m3± 0,5 Kg/m3
Phương tiện đo khúc xạ dùng để xác định hàm lượng đườngĐộ Brix: (0,0 ÷ 93,0) %
Chỉ số khúc xạ n: (1,3306 ÷ 1,5284)
0,1 %
Phương tiện đo độ phân cực dùng để xác định hàm lượng đường(-259 ÷ 259) °Z1; 2
Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở(0,000 ÷ 3000) mg/L± 5 %
Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giớiCO: (0 ÷ 5) % thể tích
CO2: (0 ÷ 16) % thể tích
HC(n-hexan): (0 ÷ 0,2) % thể tích
O2: (0 ÷ 21) % thể tích
± 5 %
Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí(0 ÷ 2500) mg/m3± 5 %
Phương tiện đo pH(0 ÷ 14) pH± 0,01 pH
Phương tiện đo độ dẫn điện của chất lỏng(0 ÷ 500) mS/cm± 5 %
Phương tiện đo độ đục của nước(0 ÷ 4000) NTU± 5 %
Phương tiện đo nồng độ oxy hòa tan(0 ÷ 20) mg/L hoặc (0 ÷ 200) % oxy bão hòa± 6 %
Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước (0 ÷ 200 000) mg/L± 0,5 %
Phương tiện đo nồng độ SO2 trong không khí(0 ÷ 0,5) %đến ± 5 %
Phương tiện đo nồng độ NOx trong không khí(0 ÷ 0,5) %đến ± 5 %
Phương tiện đo nồng độ CO trong không khí(0 ÷ 7) %đến ± 5 %
Phương tiện đo nồng độ CO2 trong không khí(0 ÷ 16) %đến ± 5 %
Khả năng kiểm định/ hiệu chuẩn các chuẩn đo lường
Tên chuẩn đo lườngPhạm vi đoCấp chính xác
Tỷ trọng kế chuẩn(650 ÷ 1800) Kg/m3± 0,2 Kg/m3
Khí chuẩn (hàm lượng khí thải xe cơ giới)CO: (0 ÷ 5) % thể tích
CO2: (0 ÷ 16) % thể tích
HC(n-hexan): (0 ÷ 0,2) % thể tích
O2: (0 ÷ 21) % thể tích
± 2 %
Khí chuẩn hàm lượng cồn(0 ÷ 3000) mg/L± 2 %
Khả năng hiệu chuẩn
STTTên phương tiện đoPhạm vi đoĐộ chính xác
Cấp chính xác
1Thiết bị đo độ ẩm thóc, gạo, ngô và cà phê(5 ÷ 47) %± 0,15 %
2Thiết bị đo pH(0 ÷ 14) pH± 0,01 pH
3Tỷ trọng kế(600 ÷ 2000) kg/m3± 0,1 kg/m3
4Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm không khí(10 ÷ 95) %RH
(0 ÷ 50) °C
± 1 %RH
± 0,5 °C
5Thiết bị đo hàm lượng khíC2H5OH, CH4, CO, H2S, SO2, O2, NO, CO2,...± 3%
6Quang phổ tử ngoại khả kiến UV/Vis(0 ÷ 2) Abs
(0 ÷ 100) %T
(241 ÷ 641) nm
± 0,002 Abs
± 0,5 %
± 0,5 nm
7Thiết bị đo nồng độ muối (Tổng chất rắn hòa tan)(0 ÷ 200.000) mg/L± 0,5 %
8Thiết bị đo độ dẫn điện(0 ÷ 500) mS/cm± 0,5 %
9Nhớt kế động học(2,5 ÷ 10 000) cSt± 0,2 %
10Thiết bị đo độ nhớt động lực(2,5 ÷ 10 000) cP± 0,2 %
11Thiết bị đo nhu cầu Oxy hóa học (COD)(0 ÷ 15 000) mg/L± 2 %
12Tủ ủ xác định nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD)(0 ÷ 50) °C± 1 °C
13Cồn kế thủy tinh(0 ÷ 100) %V± 0,1 %
14Quang phổ hấp thụ nguyên tửAs, Pb, Cu, Zn, Fe, Hg, Cr(VI), Na, K, Ca,...± 0,05 mg/L
15Thiết bị xác định tuổi vàng(88 ÷ 100)% Au± 0,1 %
16Thiết bị đo Oxy hòa tan(0 ÷ 25) mg/L± 2%
17Thiết bị đo độ đục(0 ÷ 4000) NTU± 3%
Khả năng đo, thử nghiệm
STTTên phương tiện đoPhạm vi đoKhả năng đo tốt nhất
1Độ ẩm vật liệu rắn(5 ÷ 47) %± 0,15 %
2Khối lượng riêng dung dịch(600 ÷ 2.000) kg/m3± 0,1 kg/m3
3Độ nhớt động học(2,5 ÷ 10.000) cSt± 0,1 %

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ