Giới thiệu

Phòng Nghiệp vụ và Quản lý Khoa học là đơn vị chức năng giúp lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam tổ chức, quản lý và điều hành công tác nghiên cứu nghiệp vụ đo lường; tổ chức, duy trì áp dụng hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 trong toàn Viện; quản lý các tư liệu khoa học về đo lường; quản lý các công tác đào tạo và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 215 - 217 Nhà D, Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 3836 3242    |    Email: nvqlkh@vmi.gov.vn

Fax: 04. 3756 4260

Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức và quản lý các dự án chế thử, các đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ, các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai về đo lường;

- Tham gia tổ chức xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia;

- Xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005;

- Tổ chức xây dựng các văn bản kỹ thuật về đo lường Việt Nam (ĐLVN) và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường;

- Quản lý các công tác đào tạo, biên soạn giáo trình giảng dạy. Đầu mối thông tin tuyên truyền về đo lường và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Nhân sự

Phòng Nghiệp vụ và Quản lý Khoa học bao gồm viên chức và người lao động là thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân các ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ;

Trưởng phòng : Bà Đào Thị Hồng
Email : hongdt@vmi.gov.vn

 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ