Advertisement

Phòng Đo lường Âm - Rung

Phòng Đo lường Âm thanh và Rung động (Âm - Rung) thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về âm thanh và rung động.

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Âm thanh đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 2516/QĐ-BKHC ngày 18/9/2017: ”Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về mức áp suất âm thanh”;

- Chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực Rung động đã được Thủ Tướng phê duyệt theo Quyết định số 3966/QĐ-BKHC ngày 26/12/2018: “Phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia về rung động";

Phòng Đo lường Âm - Rung có các cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành điện tử và cơ khí;

- Phó trưởng phòng: ông Hoàng Lê Tuân (email : tuanhl@vmi.gov.vn)
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 417 - Nhà D, Số 8 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3752 4780    |    Fax: 04. 3756 4260
- Email: amrung@vmi.gov.vn

Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn và đo-thử nghiệm

Khả năng kiểm định phương tiện đo (chỉ định)
Tên phương tiện đoPhạm vi đoCấp chính xác
Phương tiện đo mức âmTần số: (20 ÷ 16 000) Hz
Mức áp suất âm: (20 ÷ 140) dB
IEC 61672-1, IEC 60651:1979
Phương tiện đo rung độngTần số: (10 Hz ÷ 10 000) Hz
Mức gia tốc rung/ mức rung có dải tần (2 ÷ 80) Hz
3 %
Khả năng kiểm định/ hiệu chuẩn các chuẩn đo lường
Tên chuẩn đo lườngPhạm vi đoCấp chính xác
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS1IEC 61094-1, loại 1 inch0,04 dB
Microphone chuẩn phòng thí nghiệm LS2IEC 61094-1, loại 1/2 inch0,04 dB
Microphone chuẩn công tácIEC 61094-1, loại 1/2 inch, loại 1 inch0,07 dB
Bộ chuẩn âm đa tần sốTần số: (20 ÷ 20 000) Hz0,07 dB
Cảm biến gia tốc tham chiếuTần số: (10 ÷ 10 000) Hz0,3 %
Bộ chuẩn rung đa tần sốTần số: (10 ÷ 10 000) Hz1,5 %
Khả năng hiệu chuẩn phương tiện đo
TTChuẩn / thiết bị đoPhạm vi đoQuy trình hiệu chuẩnĐộ không đảm bảo đo
1Microphone đo lườngIEC 61094-4, loại ½ inch, 1 inchVMI-CP 84:2019 (IEC 61094-5)
V09.M-04.17(IEC 61094-5)
0,07 dB
2Phương tiện đo mức âmIEC 61672-1, IEC 60651:1979VMI-CP 82:2019 (IEC 61672-3)0,2 dB
3Cảm biến rungTần số: (10 ÷ 10 000  ) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI CP-57:2018 (ISO 16063-21)0,8 %
4Phương tiện đo rung độngTần số: (10 ÷ 10 000) Hz
Gia tốc: (10 ÷ 200) m/s2
VMI-CP 102:20193 %

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city

COPYRIGHT©2015 - VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (VIETNAM METROLOGY INSTITUTE)

Địa chỉ: Nhà D - Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: dịch vụ KHKT Đo lường (024) 3791 4876 | 3755 8114 | 3758 5094 | Fax: (024) 3756 4260

Email: vmi@vmi.gov.vn


 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ