Advertisement

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, Hội nghị chuyên đề Hợp tác Lancang-Mekong (LMC) lần thứ 4, giai đoạn hai (từ 2023 đến 2028) được tổ chức tại thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc. Hội nghị đã chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ và quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đo lường trong khu vực này, bên cạnh các quốc gia trong khu vực khác như Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ