Advertisement

Chủ đề cho Ngày đo lường thế giới năm 2022 là Đo lường trong Kỷ nguyên Số. BIPM và OIML chọn chủ đề này vì công nghệ số đang làm thay đổi cộng đồng chúng ta và là một trong những khuynh hướng sôi động nhất trong xã hội ngày nay.

Các viện đo lường quốc gia trên khắp thế giới liên tục thúc đẩy khoa học đo lường bằng cách phát triển và thẩm định những kỹ thuật đo lường mới ở mức độ tinh vi cần thiết. Các viện đo lường quốc gia tham gia vào các cuộc so sánh đo lường do Viện cân đo quốc tế (BIPM) tổ chức nhằm đảm bảo khả năng tin cậy của các kết quả đo trên khắp thế giới. Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) phát triển các Khuyến nghị quốc tế, nhằm mục đích sắp xếp và hài hòa các yêu cầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực. OIML cũng vận hành “Hệ thống chứng nhận OIML” (OIML-CS) tạo điều kiện thuận lợi sự chấp nhận quốc tế và thương mại toàn cầu cho các phương tiện đo đã được quy định.

Các hệ thống đo lường quốc tế này tạo nên sự tin cậy và đảm bảo cần thiết rằng các phép đo là chính xác, cung cấp một cơ sở tốt cho thương mại toàn cầu ngày nay và giúp chúng ta chuẩn bị trước các thách thức cho ngày mai.

Ngày đo lường thế giới ghi nhận và tôn vinh những đóng góp trong năm của tất cả mọi người hoạt động trong các tổ chức đo lường quốc gia và liên chính phủ, trong các viện và các trường đại học

Theo Press release WORLD METROLOGY DAY – 20 May 2022

(Nguồn tin: NV&QLKH)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ