Vào sáng ngày 26/10/2023, Hội thảo "Trình bày các nghiên cứu đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực quang điện" đã được tổ chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) Việt Nam. Sự kiện này là một phần quan trọng của dự án "Hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo chất lượng cho phát triển năng lượng bền vững" và phản ánh mối hợp tác mật thiết giữa STAMEQ và Viện Đo lường Đức (PTB).

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của một loạt các đơn vị quan trọng thuộc Tổng cục, bao gồm Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2 và 3, Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), Văn phòng công nhận chất lượng (BOA), Hội Điện lực Việt Nam và nhiều đơn vị liên quan thuộc các Bộ ban ngành khác.

Hội thảo đã tập trung vào nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực quang điện (PV) tại Việt Nam. Các chuyên gia đã thảo luận về việc mở rộng năng lượng tái tạo, trong đó, năng lượng được tạo ra bởi hệ thống quang điện (PV) đã tăng hơn 16,6 GW kể từ năm 2019. Điều này có thể được kết nối với chính sách biểu giá điện FIT của chính phủ.

Quy hoạch Điện 8 (PDP8) của Việt Nam cũng đã dự kiến ​​tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 36% - 39% vào năm 2030. Với sự hỗ trợ của dự án, chỉ tiêu này có thể tăng lên 47% vào năm 2030. Quy hoạch Điện 8 cũng dự kiến sản xuất từ 140 - 160GW năng lượng mặt trời vào năm 2050, đặc biệt trong giai đoạn từ 2030 - 2050.

Tuy nhiên, trong hội thảo cũng đã bày tỏ lo ngại về việc cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng chưa đáp ứng đầy đủ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng đặt ra sự cần thiết của việc hiểu rõ hơn về việc mở rộng quy chuẩn chất lượng cho lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sự khan hiếm trong việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan và nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng cũng là một vấn đề được nêu lên. Hội thảo đã chỉ ra những yếu điểm này và đề xuất những biện pháp để thúc đẩy dịch vụ đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực quang điện.

Phạm vi dự án "Thúc đẩy dịch vụ đảm bảo chất lượng vì năng lượng bền vững tại Việt Nam" bao gồm các đối tác chủ trì là Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) và đối tác thực hiện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ). Dự án tập trung vào hoạt động phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quang điện. Mục tiêu của dự án là cải thiện cơ sở hạ tầng chất lượng cần thiết để đảm bảo chất lượng và tính bền vững của việc cung cấp và sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là hệ thống quang điện.

Dự án bao gồm các mục tiêu như xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng và tự kiểm tra quy hoạch cơ sở hạ tầng chất lượng, giúp phát triển chính sách và biện pháp quản lý tiêu chuẩn cho quang điện và các hệ thống năng lượng tái tạo khác.

Hội thảo "Trình bày các nghiên cứu đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực quang điện tại Việt Nam" là một sự kiện quan trọng để thúc đẩy chất lượng và tính bền vững của nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Đối tác trong dự án đã thể hiện sự cam kết và đồng lòng trong việc nâng cao chất lượng và phát triển các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực này. Sự hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Đức đã tạo ra một sự gia tăng tích cực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam và thúc đẩy việc mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và hệ thống quang điện. Hội thảo này đã thúc đẩy các quá trình quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Mong rằng những kết quả và đề xuất từ hội thảo này sẽ được triển khai một cách hiệu quả và góp phần quan trọng vào phát triển bền vững của nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Lê Ngọc Hiếu – Phòng ĐL Quang học

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ