Advertisement

Trong buổi sinh hoạt của chi đoàn, đồng chí Lê Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Đo lường Việt Nam, đã trình bày chi tiết về chương trình và lý do tại sao tiết kiệm điện đóng một vai trò cốt lõi trong cải thiện tình hình tiêu thụ năng lượng của tổ chức. Đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm điện để giảm áp lực đối với nguồn cung cấp điện, bảo vệ môi trường và giúp giảm thiểu chi phí cho đơn vị.

Cũng trong buổi sinh hoạt này, các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể đã được phổ biến rộng rãi đến toàn thể đoàn viên. Chương trình “Tiết kiệm điện nơi công sở” được triển khai theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tuyên truyền và phổ biến

Giai đoạn này tạo ra nhận thức và kêu gọi tham gia tích cực từ toàn bộ đoàn viên Chi đoàn trong việc tiết kiệm điện. Các đoàn viên đã tích cực tham gia trao đổi, giao lưu để hiểu rõ mục tiêu và lý do của chương trình. Việc tắt đèn khi không cần thiết, tắt máy tính, máy in, máy chiếu, điều hòa không khí và các thiết bị điện khác khi không sử dụng được khuyến khích thực hiện. Các biện pháp này giúp giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết và giúp đơn vị tiết kiệm chi phí điện năng.

 

Ảnh 1: Đoàn viên Viện Đo lường Việt Nam tuyên truyền, phổ biến về Chương trình “Tiết kiệm điện nơi công sở”

Giai đoạn 2: Triển khai Bảng nhắc và Poster

Chương trình tiến sang giai đoạn 2 vào giữa tháng 8/2023 với việc triển khai Bảng nhắc và Poster tại tất cả các tòa nhà của Viện Đo lường Việt Nam, bao gồm cả trụ sở chính tại số 8 Hoàng Quốc Việt và cơ sở tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Chi đoàn đã thiết kế và đặt các Bảng nhắc và Poster tại các vị trí quan trọng trong tòa nhà, nhấn mạnh các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể và kêu gọi mọi người tích cực tham gia.

 

Ảnh 2: Triển khai Bảng nhắc và Poster Chương trình “Tiết kiệm điện nơi công sở”

Chương trình “Tiết kiệm điện nơi công sở” đã tạo cơ hội cho Viện Đo lường Việt Nam hướng tới một tương lai bền vững và thúc đẩy bảo vệ môi trường. Sự tham gia và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện không chỉ của các đoàn viên Chi đoàn mà còn từ tất cả các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Viện Đo lường Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc giảm áp lực đối với nguồn cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động cho đơn vị. Bằng sự đoàn kết và thái độ tích cực, các đoàn viên đã tạo ra một môi trường làm việc có hiệu quả về sử dụng năng lượng, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của Viện Đo lường Việt Nam. Chương trình “Tiết kiệm điện nơi công sở” không chỉ là một nhiệm vụ trong ngắn hạn mà còn là cơ sở quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững và xanh hơn của tổ chức.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ