Tiến sĩ Hendrik đã nhận bằng Tiến sĩ vật lý vào năm 2018 tại Đại học Oldenburg và có gần mười năm kinh nghiệm trong việc mô tả đặc tính của các vật liệu và thiết bị quang điện.

Tham gia khóa đào tạo này gồm có các cán bộ kỹ thuật từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng như: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 và Viện Đo lường Việt Nam.

Khoá đào tạo lý thuyết giúp cán bộ tham gia có thêm kiến thức về quy trình phân loại mô phỏng năng lượng mặt trời và yêu cầu thực hiện các phép đo cần thiết với các nội dung cụ thể như sau:

- Tầm quan trọng của thiết bị mô phỏng năng lượng mặt trời;

- Phân loại và sự khác biệt so với hiệu chuẩn các thành phần trong thiết bị;

- Tiêu chuẩn IEC 60904-9:2020 để thực hiện phân loại thiết bị mô phỏng năng lượng mặt trời;

- Các thiết bị cần thiết, đánh giá dữ liệu và xác định độ không đảm bảo đo với thiết bị mô phỏng năng lượng mặt trời.

Ảnh: Các học viên đầu cầu Viện Đo lường Việt Nam tham gia khóa học

(Nguồn tin: NV & QLKH)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ