Advertisement

- Căn cứ QĐ số 2058/ QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Văn phòng Công nhận Chất lượng

- Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét

Quyết định
Công nhận mở rộng phạm vi thử cho

Bộ phận đo lường công nghiệp - Trung tâm Ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ đo lường, Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Mang số hiệu VILAS 072 với danh mục mở rộng tại file đính kèm phía dưới

Tải file đính kèm:

 

(Nguồn tin: NV-QLKH)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ