Chủ đề của Ngày Đo lường Thế giới năm 2023 là Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực toàn cầu. Chủ đề này được chọn vì những thách thức ngày càng tăng của biến đổi khí hậu và phân phối lương thực trên toàn cầu trong một thế giới có dân số đạt 8 tỷ người vào cuối năm 2022.

     Trên khắp thế giới, các Viện Đo lường Quốc gia liên tục nâng cao khoa học, kỹ thuật đo lường bằng cách phát triển và xác thưc các kỹ thuật đo lường mới ở mức độ phức tạp cần thiết. Các Viện Đo lường Quốc gia còn cùng nhau tham gia so sánh đo lường do Viện Đo lường Quốc tế (BIPM) điều phối để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả đo trên toàn thế giới.

     Tổ chức Đo lường Pháp định Quốc tế (OIML) phát triển các Khuyến nghị Quốc tế, nhằm mục đích điều chỉnh và hài hòa các yêu cầu trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực. OIML cũng vận hành Hệ thống chứng nhận OIML (OIML-CS), tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận quốc tế và thương mại toàn cầu các dụng cụ đo được quản lý.

     Các hệ thống đo lường quốc tế này cung cấp sự đảm bảo và tin cậy cần thiết rằng các cách đo đạc là chính xác, cung cấp cơ sở vững chắc cho thương mại toàn cầu ngày nay và giúp chúng ta chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.

     Ngày Đo lường Thế giới còn ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của những cá nhân đã và đang làm việc trong các tổ chức đo lường Quốc gia,  liên Chính phủ và trong các Viện nghiên cứu
     Bài phát biểu của giám đốc BIML: www.worldmetrologyday.org/links.html

(Nguồn tin: NV & QLKH)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ