Ngày 18/01/2024, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) phối hợp cùng Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01).

Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục TĐC) Trần Quý Giầu phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục TĐC) Trần Quý Giầu nhấn mạnh, ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam, Sắc lệnh 08/SL được Hồ Chủ Tịch trực tiếp xem xét và ký ban hành chính là nền tảng, điểm xuất phát, mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành Đo lường Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp của ngành Đo lường Việt Nam, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hằng năm là Ngày Đo lường Việt Nam. Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên các cán bộ làm công tác đo lường, đồng thời thúc đẩy hoạt động đo lường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế.

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân chia sẻ, việc thống nhất đo lường trên phạm vi trong nước và quốc tế là hết sức cần thiết, giúp đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong mọi hoạt động của xã hội để phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Thời gian qua, ngành đo lường đã đạt nhiều kết quả quan trọng bao gồm: xây dựng các chuẩn đo lường về đo lường quốc gia cho tất cả hoạt động đo lường, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, quản lý các văn bản dưới Luật. Bên cạnh đó, ngành đo lường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm đo lường vững mạnh cả về chất và lượng.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đo lường năm 2024 và biện pháp tăng cường phát triển hoạt động đo lường bao gồm: i) Tiếp tục hoàn thiện trình Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và thay thế Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN; Triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ thuộc Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chú trọng xây dựng mô hình điểm về Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của các tổ chức đăng ký nhằm ngăn ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; Đẩy mạnh phê duyệt thêm chuẩn đo lường quốc gia trong các lĩnh vực đo đã được đầu tư đáp ứng yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc đánh giá thừa nhận mới khả năng đo, hiệu chuẩn thuộc lĩnh vực đo điện, quang, áp suất, lưu lượng, lực và thừa nhận lại các tiêu chuẩn đã đến hạn…

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam Ngô Thị Ngọc Hà và Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng Trần Thị Thu Hà ký kết thỏa thuận hợp tác về việc chấp nhận kết quả so sánh liên phòng về đo lường.

Trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc chấp nhận kết quả so sánh liên phòng về đo lường giữa Văn phòng Công nhận và Viện Đo lường Việt Nam.

Nguồn: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8872/le-ky-niem-ngay-do-luong-viet-nam-2024.aspx

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Tin mới

Web links

THỐNG KÊ