Advertisement

Tới dự Hội nghị có ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, lãnh đạo các đơn vị chức năng và các cơ quan trực thuộc Tổng cục.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam - Tiến sĩ Cao Xuân Quân trình bày về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện Đo lường Việt Nam

Ảnh: Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam - Tiến sĩ Cao Xuân Quân trình bày về kết quả công tác năm 2017
và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện Đo lường Việt Nam

Năm 2017 là năm Viện Đo lường Việt Nam có những cải cách và sự chuyển mình mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của Viện trưởng mới, một số tồn tại đã được giải quyết, đồng thời cũng mở ra những định hướng phát triển mới trên các mặt công tác của Viện: từ công tác quản lý, sắp xếp lại nhân sự, đổi mới cách thức làm việc, đến việc rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và đẩy mạnh việc đánh giá, thừa nhận quốc tế về khả năng hiệu chuẩn, đo lường (CMCs) của Viện Đo lường Việt Nam ...

Kết quả nổi bật của công tác năm 2017 là Viện Đo lường Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình một đầu mối tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ; Hình thành và phát triển bộ phận Đo lường Công nghiệp; Nghiên cứu và chứng nhận chất chuẩn trong lĩnh vực đo lường Hóa học.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, Viện Đo lường Việt Nam có những định hướng cụ thể sau:

1. Tiếp tục tăng cường phát triển Bộ phận đo lường công nghiệp, phát triển các lĩnh vực đo lường mới; giải quyết một số vấn đề mà các phòng đo lường Quốc gia chưa đáp ứng công tác duy trì, bảo quản, thiết lập các chuẩn đo lường Quốc gia đã được đầu tư;

2. Xây dựng, phát triển hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia, phấn đấu có 05 chuẩn đo lường Quốc gia mới được phê duyệt;

3. Nghiên cứu, triển khai thực hiện theo tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Tổng cục phê duyệt với 09 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ gồm đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tư vấn, xây dựng giáo trình đào tạo cơ bản, chuyên sâu; xây dựng đội ngũ chuyên gia giảng dạy; tăng cường đào tạo cho cán bộ trẻ về chuyên môn nghiệp vụ tại các Viện Đo lường quốc gia trong khu vực và thế giới;

5. Tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ KHCN, quảng bá năng lực và hình ảnh của Viện đến các tập đoàn, đơn vị trong toàn quốc ....;

6. Tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Đo lường Quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Úc, ...;

7. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng phòng thí nghiệm tại Khu R&D - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

8. Tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể; tăng cường hỗ trợ hoạt động TCĐLCL địa phương ...

Hội nghị đã được nghe các ý kiến góp ý của các đơn vị trong Viện và Tổng cục, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổng cục trưởng đánh giá cao sự nỗ lực, đổi mới của Lãnh đạo và viên chức, người lao động của Viện Đo lường Việt Nam, ghi nhận các kết quả đạt được của Viện trong năm 2017 đồng thời cũng yêu cầu Viện Đo lường Việt Nam thời gian tới tiếp tục tham mưu cho Tổng cục để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đo lường và nâng cao vị thế của đo lường trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng và hội nhập Quốc tế

Ảnh: Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
                 Một số hình ảnh khác

 

(Nguồn tin: KH-HT)

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐO LƯỜNG

Web links

THỐNG KÊ