Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Giới thiệu

Trung tâm Ứng dụng & Phát triển Khoa học Công nghệ Đo lường là đơn vị chức năng thuộc Viện Đo lường Việt Nam;

Địa chỉ liên hệ: Nhà D; Số 8 - Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại bộ phận nhận mẫu 024 3791 4876 | bộ phận trả mẫu 024 32121 956     |     Fax: 024 3836 4260

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất chế tạo, sửa chữa, trang bị các chuẩn đo lường, phương tiện đo, thử nghiệm và các thiết bị khoa học công nghệ khác;

- Tổ chức đào tạo, tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện các hoạt động giám định về máy và thiết bị công nghiệp, định lượng hàng hóa và một số lĩnh vực liên quan;

- Phối hợp các phòng đo lường và trực tiếp thực hiện các dịch vụ liên quan hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm phương tiện đo;

- Tiến hành các dịch vụ đo thử nghiệm, quan trắc và cung cấp các thiết bị về môi trường;

- Quản lý cán bộ viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu được Viện giao quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

Các hoạt động chính

1. Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm phương tiện đo

- Phối hợp các phòng đo lường của Viện kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các PTĐ các lĩnh vực như: Áp suất, Độ dài , Điện, Dung tích- Lưu lượng, Điện từ trường, Khối lượng, Hóa lý- Mẫu chuẩn, Lực-Độ cứng, Nhiệt độ, Quang học, Thời gian tần số, Âm-Rung và Taximeter;

- Kiểm định, hiệu chuẩn  một số trang thiết bị y tế.

2. Cung cấp các thiết bị chuẩn, phương tiện đo phục vụ quản lý đo lường, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh
- Quả cân, bộ qủa cân cấp chính xác M1, F1, F2, E2,
- Thiết bị kiểm tra hàng bao gói đóng sẵn theo định lượng,
- Các cân ô tô cơ khí/ điện tử có phạm vi đo đến 80 tấn,
- Thiết bị kiểm định cân băng tải; Cân kiểm chuẩn điện tử, Max: 30kg; S≤0,5g,
- Lưu lượng kế điện tử: (0,03 ÷ 60) m3/h,
- Thiết bị, phần mềm đo bể trụ ngang, bể trụ đứng,
- Đồng hồ đo lưu lượng nước thải,
- Hệ thống kiểm định đồng hồ nước lạnh cấp A,B,C,D; đường kính danh định: (15÷200)mm,
- Thiết bị kiểm định công tơ điện 1 pha, 3 pha,
- Thiết bị kiểm định máy điện tim điện não,
- Bình chuẩn kim loại hạng 2 (1÷10000)L, cấp chính xác 0,05 và 0,1,
- Pipet chuẩn kim loại hạng 1 (2÷50)L, cấp chính xác 0,02,
- Thiết bị kiểm định Taximeter,
- Thiết bị giám sát môi trường PTN,
-Thiết bị dung tích phòng thí nghiệm.
3. Hoạt động dịch vụ về kỹ thuật
- Bảo dưỡng, bào trì, sửa chữa, cung cấp linh kiện thay thế  cho thiết bị các lĩnh vực đo lường kỹ thuật, tự động hóa,  thiết bị môi trường (máy đo độ ồn, máy đo khí, máy đo ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…), thiết bị y tế ( máy siêu âm, máy theo dõi bệnh nhân, máy trợ thở,...)
4. Hoạt động tư vấn đào tạo

Trực tiếp và phối hợp tiến hành các họat động tư vấn, đào tạo sau:
- Đào tạo, tư vấn xây dựng các Hệ thống Quản lý chất lượng: ISO 9001:2008,  ISO 14000, ISO/IEC 17025: 2005…

- Tổ chức chương trình Hội thảo theo các chủ đề, theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city