Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH & SO SÁNH LIÊN PHÒNG (SSLP)

STT
Tên chương trình
Cơ quan tổ chức
Số hiệu
Loại so sánh
Thời gian
Tên PTN tham gia
Tình trạng
1
So sánh vòng tấm chuẩn Độ cứng Vicker 1 APMP APMP.M.H-K1.b   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Dự thảo A
2
So sánh vòng chuẩn Độ cứng Vickers 30 APMP APMP.M.H-K1.c   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Dự thảo A
3
So sánh vòng Tấm chuẩn Độ cứng VICKER APMP CCM. H-K2   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
4
So sánh vòng nhiệt kế điện trở và nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân; hiệu chuẩn so sánh trong dải -40C đến 250C APMP AMPM-T-S3-03 Bổ xung 2004 Nhiệt Đã kết thúc
5
So sánh vòng Tấm chuẩn Độ cứng HRC ở 3 mức độ cứng: 20 HRC, 40 HRC, 60 HRC APMP APMP.M.H-S1   2004 - 2005 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
6
So sánh vòng Tấm chuẩn độ cứng Rockwell thang A và thang B NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
7
So sánh vòng Máy chuẩn lực tải trực tiếp 5 kN NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
8
 So sánh vòng Đầu đo mô men lực với hai chiều đo mô men ở dải sau: (40 -1000) N.m NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
9
Dung dịch chuẩn pH APMP APMP.QM-P06   2004 - 2005 Hoá lý - Mẫu chuẩn Dự thảo B
10
So sánh vòng Quả cân chuẩn VMI/STAMEQ     2003 - 2006 Khối lượng Đã kết thúc
11
So sánh vòng Quả cân chuẩn APMP APMP.M.M-K6   2004 - 2007 Khối lượng Đã kết thúc
12
So sánh song phương với cặp nhiệt độ điện chuẩn loại S trong dải từ 0C đến 1000C VMI/NIMT   Song phương  2006 Nhiệt Đã kết thúc
13
So sánh song phương nhiệt kế điện trở Platin chuẩn, hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn trong dải từ -40 0C đến 420 0C APMP APMP.T-K3 via NMISA Song phương Từ 1/2008 Nhiệt Đang thực hiện
14
So sánh vòng căn mẫu cấp K bằng phương pháp giao thoa APMP APMP.L-K1 Key comparison 2002 - 2005 Độ dài Đã kết thúc
15
So sánh vòng Căn mẫu cấp K bằng phương pháp giao thoa APMP APMP.L-K1 follow up Key comparison 2005 - 2006 Độ dài Đã kết thúc
16
So sánh vòng Căn mẫu băng phương pháp so sánh DEC/APMP   So sánh bổ xung 2006 Độ dài Đã kết thúc
17
So sánh vòng Chuẩn đầu độ dài APMP/ KRISS/ VMI APMP.L-K11.1 Bilateral comparison 2007 Độ dài Đã kết thúc
18
So sánh vòng chuẩn đường kính APMP APMP.L-K4 Key comparison 2008 Độ dài Đã kết thúc
19
So sánh vòng độ nhám bề mặt APMP APMP.L-K8 Key comparison 2010 Độ dài Đã kết thúc
20
UTC (k) BIPM VMI: 10028
CCTF-K2001.UTC
Key comparison 2008 Thời gian-Tần số Liên tục không kết thúc
21
So sánh vòng chuẩn dung tích 20L và 100mL APMP APMP.M.FF-K4   2006 - 2007 Dung tích-Lưu lượng Chưa có báo cáo
22
So sánh vòng Lưu lượng khí áp suất thấp APMP APMP.TCFF-K6   2006 - 2008 Dung tích-Lưu lượng Chưa có báo cáo
23
So sánh vòng chuẩn đồng hồ vạn năng hiện số 61/2 digits HP 34401AP1 APMP APMP.EM-S8   2007 - 2008 Điện Chưa kết thúc
24
So sánh liên phòng APLAC APLAC APM015   2006 - 2010 Điện Đang thực hiện
25 So sánh vòng thước vạch chuẩn APMP APMP.L-K7 Key comparison 2015-2017 Độ dài Đang tiến hành
26 So sánh vòng máy toàn đạc điện tử EDM APMP - International comparison 2017-2019 Độ dài Phòng TN pilot đang lập kế hoạch

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city