Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SO SÁNH & SO SÁNH LIÊN PHÒNG (SSLP)

STT
Tên chương trình
Cơ quan tổ chức
Số hiệu
Loại so sánh
Thời gian
Tên PTN tham gia
Tình trạng
1
So sánh vòng tấm chuẩn Độ cứng Vicker 1 APMP APMP.M.H-K1.b   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Dự thảo A
2
So sánh vòng chuẩn Độ cứng Vickers 30 APMP APMP.M.H-K1.c   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Dự thảo A
3
So sánh vòng Tấm chuẩn Độ cứng VICKER APMP CCM. H-K2   2003 - 2004 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
4
So sánh vòng nhiệt kế điện trở và nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân; hiệu chuẩn so sánh trong dải -40C đến 250C APMP AMPM-T-S3-03 Bổ xung 2004 Nhiệt Đã kết thúc
5
So sánh vòng Tấm chuẩn Độ cứng HRC ở 3 mức độ cứng: 20 HRC, 40 HRC, 60 HRC APMP APMP.M.H-S1   2004 - 2005 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
6
So sánh vòng Tấm chuẩn độ cứng Rockwell thang A và thang B NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
7
So sánh vòng Máy chuẩn lực tải trực tiếp 5 kN NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
8
 So sánh vòng Đầu đo mô men lực với hai chiều đo mô men ở dải sau: (40 -1000) N.m NIMT   Song phương 2006 Lực - Độ cứng Đã kết thúc
9
Dung dịch chuẩn pH APMP APMP.QM-P06   2004 - 2005 Hoá lý - Mẫu chuẩn Dự thảo B
10
So sánh vòng Quả cân chuẩn VMI/STAMEQ     2003 - 2006 Khối lượng Đã kết thúc
11
So sánh vòng Quả cân chuẩn APMP APMP.M.M-K6   2004 - 2007 Khối lượng Đã kết thúc
12
So sánh song phương với cặp nhiệt độ điện chuẩn loại S trong dải từ 0C đến 1000C VMI/NIMT   Song phương  2006 Nhiệt Đã kết thúc
13
So sánh song phương nhiệt kế điện trở Platin chuẩn, hiệu chuẩn tại các điểm chuẩn trong dải từ -40 0C đến 420 0C APMP APMP.T-K3 via NMISA Song phương Từ 1/2008 Nhiệt Đang thực hiện
14
So sánh vòng căn mẫu cấp K bằng phương pháp giao thoa APMP APMP.L-K1 Key comparison 2002 - 2005 Độ dài Đã kết thúc
15
So sánh vòng Căn mẫu cấp K bằng phương pháp giao thoa APMP APMP.L-K1 follow up Key comparison 2005 - 2006 Độ dài Đã kết thúc
16
So sánh vòng Căn mẫu băng phương pháp so sánh DEC/APMP   So sánh bổ xung 2006 Độ dài Đã kết thúc
17
So sánh vòng Chuẩn đầu độ dài APMP/ KRISS/ VMI APMP.L-K11.1 Bilateral comparison 2007 Độ dài Đã kết thúc
18
So sánh vòng chuẩn đường kính APMP APMP.L-K4 Key comparison 2008 Độ dài Đã kết thúc
19
So sánh vòng độ nhám bề mặt APMP APMP.L-K8 Key comparison 2010 Độ dài Đã kết thúc
20
UTC (k) BIPM VMI: 10028
CCTF-K2001.UTC
Key comparison 2008 Thời gian-Tần số Liên tục không kết thúc
21
So sánh vòng chuẩn dung tích 20L và 100mL APMP APMP.M.FF-K4   2006 - 2007 Dung tích-Lưu lượng Chưa có báo cáo
22
So sánh vòng Lưu lượng khí áp suất thấp APMP APMP.TCFF-K6   2006 - 2008 Dung tích-Lưu lượng Chưa có báo cáo
23
So sánh vòng chuẩn đồng hồ vạn năng hiện số 61/2 digits HP 34401AP1 APMP APMP.EM-S8   2007 - 2008 Điện Chưa kết thúc
24
So sánh liên phòng APLAC APLAC APM015   2006 - 2010 Điện Đang thực hiện
25 So sánh vòng thước vạch chuẩn APMP APMP.L-K7 Key comparison 2015-2017 Độ dài Đang tiến hành
26 So sánh vòng máy toàn đạc điện tử EDM APMP - International comparison 2017-2019 Độ dài Phòng TN pilot đang lập kế hoạch

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city