Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Thanh lý tài sản năm 2017

Cập nhật: 2/8/2017 | 1:44:08 PM  

Thực hiện quy định về thanh lý tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản năm 2017 của Viện đã tiến hành các bước thanh lý tài sản theo trình tự

Nội dung chính:

- Tài sản thanh lý gồm: Đầu đo, máy tính cá nhân, điều hòa,...

- Thông báo có hiệu lực: 03 ngày kể từ ngày thông báo được đăng.

(Nguồn tin: Hội đồng thanh lý tài sản)

Ciputra Apartments for Rent, Ciputra Hanoi Villa and Apartment Rentals, Hanoi Properties, Apartments, Houses, Villas for rent, Hanoi Housing Rental, Houses, Villas, Serviced Apartments for rent