Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

So sánh liên phòng V02.SSLP.01.16 - Hiệu chuẩn cân phân tích

Cập nhật: 14/9/2016 | 10:11:14 AM  

So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 : 2005. Được sự hỗ trợ của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đang tiến hành tổ chức so sánh liên phòng năm 2016 lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.16.

Mục đích của chương trình so sánh liên phòng này nhằm đánh giá mức độ tương đương của kết quả hiệu chuẩn cân phân tích do các phòng thí nghiệm (PTN) thực hiện so với kết quả hiệu chuẩn do Viện Đo lường Việt Nam (VMI) thực hiện.

Mẫu: Mẫu là cân phân tích cấp chính xác I kiểu XPE205DR số B427775523 do hãng Mettler Toledo chế tạo có phạm vi đo đến 220 g với 2 giá trị độ chia: đến 81 g giá trị độ chia là 0,01 mg và trên 81 g giá trị độ chia là 0,1 mg

Ảnh: mẫu cân Mettler Toledo XPE205DR

Đặc trưng mẫu: Mẫu này được công ty TNHH Mettler Toledo Việt Nam hỗ trợ. Các đặc trưng của mẫu theo công bố của nhà sản xuất và theo đánh giá tại thời điểm giao nhận cân được tổng hợp trong bảng dưới

Đặc trưng
Đơn vị
Giá trị
Theo công bố
Theo đánh giá
max g
81/ 220
81/ 220
Giá trị độ chia mg
0,01/ 0,1
0,01/ 0,1
Độ lặp lại mg
0,06
0,04
Độ tuyến tính mg
0,15
0,10
Độ lệch tâm (100 g) mg
0,25
0,08
Độ trôi theo nhiệt độ ppm/K
1
không đánh giá

Các PTN tham gia & Lịch thực hiện SSLP: Các PTN tham gia được chia thành 2 nhóm: nhóm A sẽ thực hiện tại trụ sở của VMI theo địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; nhóm B sẽ thực hiện tại Văn phòng đại diện phía Nam của VMI theo địa chỉ: 92C6, lô C, KDC Savimex, KP3, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm

Phòng thí nghiệm

Thời gian dự kiến

A

VMI
Viện Đo lường Việt Nam

15/08/2016

CEM
Trung tâm quan trắc môi trường

16/08/2016

ĐLQĐ
Trung tâm Đo lường, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

17/08/2016

NIDQC
Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương

18/08/2016

NIHON
Nihon Denkei Việt Nam

19/08/2016

QUATEST1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng 1

22/08/2016

VQC
Công ty cổ phần giám định Vinacomin

23/08/2016

B

VMI
Viện Đo lường Việt Nam

11/09/2016

CASE
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TPHCM

12/09/2016

CAVEC
Trung tâm hiệu chuẩn kiểm định Khởi Toàn

13/09/2016

EDC
Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký

14/09/2016

HIDQC
Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

15/09/2016

TAMSUI
Trung tâm hiệu chuẩn TamSui Việt Nam

16/09/2016

TĐC BD
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Bình Dương

19/09/2016

TĐC BT
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Bình Thuận

20/09/2016

TĐC ĐN
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai

21/09/2016

TĐC Hồ Chí Minh
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng TP Hồ Chí Minh

21/09/2016

TRSI
Trung tâm thí nghiệm dệt may - Phân viện Dệt

23/09/2016

 

(Nguồn tin: Phòng ĐL Khối lượng)