Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Phiếu hỏi dành cho các PTN quan tâm đến so sánh liên phòng lĩnh vực Khối lượng 2016

Cập nhật: 21/3/2016 | 10:47:25 AM  

So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 : 2005. Viện đo lường Việt Nam (VMI) kết hợp cùng với Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) tổ chức so sánh liên phòng năm 2016 lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.16

Các phòng thí nghiệm tham gia sẽ cùng hiệu chuẩn cân phân tích 200 g giá trị độ chia 0,01 mg.

Để tổ chức thành công so sánh liên phòng này, chúng tôi đề nghị Quý cơ quan trả lời một số câu hỏi (đường link tải file câu hỏi ở cuối bản tin)

(Tải file đính kèm: )

(Nguồn tin: NV-QLKH)