Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Phiếu hỏi dành cho các PTN quan tâm đến so sánh liên phòng lĩnh vực Khối lượng 2015

Cập nhật: 2/10/2015 | 10:48:30 AM  

So sánh liên phòng (SSLP) là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Viện Đo lường Việt Nam (Vietnam Metrology Institute - VMI) kết hợp cùng với Văn phòng công nhận chất lượng (Bureau of Accreditation - BoA) tổ chức hoạt động so sánh liên phòng (SSLP) năm 2015 thuộc lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.15.

Các phòng thí nghiệm tham gia sẽ cùng hiệu chuẩn các quả cân cấp chính xác F1 có khối lượng danh nghĩa là:

200 g,

50 g,

1g,

200 mg.

Để tổ chức thành công hoạt động này, chúng tôi đề nghị Quý cơ quan trả lời một số câu hỏi theo mẫu (Bấm tải mẫu phiêu)

(Nguồn tin: Điền nguồn tin)