Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Kế hoạch đào tạo năm 2018
Cập nhật: 31/1/2018 | 5:06:13 PM
Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
Khoá đào tạo Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Cập nhật: 16/8/2018 | 4:29:02 PM
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Thư mời tham gia khoá đào tạo lĩnh vực Dung tích Lưu lượng
Cập nhật: 16/8/2018 | 4:39:22 PM
Ngày 17/12/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 17 : 2017 "Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định". Văn bản kỹ thuật này thay thế cho ĐLVN 17 : 2009 và được sử dụng để kiểm định cho các loại đồng hồ đo nước nói chung, trong đó bao gồm đồng hồ nước lạnh cơ khí và đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử với các cấp chính xác A, B, C, D; cấp chính xác I, II ...
Thư mời tham gia khoá đào tạo lĩnh vực Nhiệt
Cập nhật: 22/5/2018 | 4:47:12 PM
Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city