Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Kế hoạch đào tạo quý I và II năm 2017 của Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 9/2/2017 | 3:37:23 PM
Viện Đo lường Việt Nam xin cảm ơn Quý Cơ quan, Đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ đào tạo của chúng tôi trong thời gian qua
So sánh liên phòng V02.SSLP.01.16 - Hiệu chuẩn cân phân tích
Cập nhật: 14/9/2016 | 10:11:14 AM
So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 : 2005. Được sự hỗ trợ của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đang tiến hành tổ chức so sánh liên phòng năm 2016 lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.16.
Phiếu hỏi dành cho các PTN quan tâm đến so sánh liên phòng lĩnh vực Khối lượng 2016
Cập nhật: 21/3/2016 | 10:47:25 AM
So sánh liên phòng là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 : 2005. Viện đo lường Việt Nam (VMI) kết hợp cùng với Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) tổ chức so sánh liên phòng năm 2016 lĩnh vực khối lượng mã số V02.SSLP.01.16
Kế hoạch đào tạo năm 2015 của Viện Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 2/10/2015 | 10:31:07 AM
Viện Đo lường Việt Nam thông báo kế hoạch đào tạo năm 2015 của Viện
Phiếu hỏi dành cho các PTN quan tâm đến so sánh liên phòng lĩnh vực Khối lượng 2015
Cập nhật: 2/10/2015 | 10:48:30 AM
So sánh liên phòng (SSLP) là hoạt động không thể thiếu trong việc duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.