Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Kế hoạch đào tạo quý 4 năm 2020
Cập nhật: 12/10/2020 | 3:40:27 PM
- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
Khoá đào tạo kỹ thuật hiệu chuẩn cân không tự động cấp chính xác 1; 2; 3
Cập nhật: 5/3/2020 | 9:53:57 AM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2020, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khoá đào tạo kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử
Cập nhật: 5/3/2020 | 9:46:55 AM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2020, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khoá đào tạo kỹ thuật hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự
Cập nhật: 24/2/2020 | 3:09:34 PM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2020, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khoá đào tạo kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài thông dụng
Cập nhật: 27/6/2019 | 3:14:02 PM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2020, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khóa đào tạo HC phương tiện đọc Elisa - KĐ đồng hồ xăng dầu và khí hóa lỏng - Kỹ thuật lập bảng dung tích bể
Cập nhật: 19/7/2019 | 4:11:38 PM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2019, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khoá đào tạo kỹ thuật chuẩn cân không tự động cấp chính xác 1, 2, 3
Cập nhật: 27/6/2019 | 3:31:17 PM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2019, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Khóa đào tạo kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo độ rọi, máy đo màu
Cập nhật: 25/3/2019 | 9:25:32 AM
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Viện Đo lường Việt Nam năm 2019, theo đăng ký của các đơn vị. Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khóa đào tạo với nội dung như sau:
Thư mời tham gia khoá đào tạo lĩnh vực Dung tích Lưu lượng
Cập nhật: 16/8/2018 | 4:39:22 PM
Ngày 17/12/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 17 : 2017 "Đồng hồ đo nước – Quy trình kiểm định". Văn bản kỹ thuật này thay thế cho ĐLVN 17 : 2009 và được sử dụng để kiểm định cho các loại đồng hồ đo nước nói chung, trong đó bao gồm đồng hồ nước lạnh cơ khí và đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử với các cấp chính xác A, B, C, D; cấp chính xác I, II ...
Thư mời tham gia khoá đào tạo lĩnh vực Nhiệt
Cập nhật: 22/5/2018 | 4:47:12 PM
Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city