Sản phẩm KH - CN

Sản phẩm KH - CN

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
TS. Cao Xuân Quân Viện trưởng 3 836 1130 quancx@vmi.gov.vn
KSC. Trần Khắc Điền Phó viện trưởng 3 756 4814 dientk@vmi.gov.vn
Ths. Bùi Quốc Thụ Phó viện trưởng 3 756 7121 thubq@vmi.gov.vn

Sơ đồ tổ chức

Tour du lịch, du lịch Việt Nam, Hanoi Properties, Apartments, Houses, Villas for rent, Hanoi Housing Rental, Houses, Villas, Serviced Apartments for rent, máy lọc nước