Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 24/9/2015 | 5:39:43 AM  

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.

Chi tiết tên các quy trình kiểm định/ thử nghiệm, xin xem tại đây

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định 1543/QĐ-TĐC ngày 13/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT
Tên gọi
Ký hiệu, số hiệu
Ghi chú
1
Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình kiểm định
ĐLVN 89-2010
Thay thế ĐLVN 89-2010
2
Tỷ trọng kế
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 215-2010
Ban hành mới
3
Phương tiện đo điện trở cách điện
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 216-2010
Ban hành mới
4
Phương tiện đo điện trở tiếp đất
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 217-2010
Ban hành mới
5
Phương tiện đo điện tim
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 218-2010
Ban hành mới
6
Phương tiện đo điện não
ĐLVN 219-2010
Ban hành mới
7
Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 220-2010
Ban hành mới
8
Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 221-2010
Ban hành mới
9
Thước cuộn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 222-2010
Ban hành mới
10
Cân phân tích và cân kỹ thuật
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 223-2010
Ban hành mới
11
Cân tàu hỏa động
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 224-2010
Ban hành mới
12
Cân kiểm tra quá tải xe
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 225-2010
Ban hành mới
13
Cân bằng tải
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 226-2010
Ban hành mới
14
Xi téc ô tô
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 227-2010
Ban hành mới
15
Cột đo khí dầu mở hóa lỏng (LPG)
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 228-2010
Ban hành mới
16
Áp kế kiểu lò xo
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 229-2010
Ban hành mới
17
Huyết áp kế cơ học
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 230-2010
Ban hành mới
18
Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 231-2010
Ban hành mới
19
Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 232-2010
Ban hành mới
20
Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 233-2010
Ban hành mới
21
Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 234-2010
Ban hành mới

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city