Sản phẩm KH - CN

Sản phẩm KH - CN

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 24/9/2015 | 5:39:43 AM  

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.

Chi tiết tên các quy trình kiểm định/ thử nghiệm, xin xem tại đây

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định 1543/QĐ-TĐC ngày 13/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT
Tên gọi
Ký hiệu, số hiệu
Ghi chú
1
Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình kiểm định
ĐLVN 89-2010
Thay thế ĐLVN 89-2010
2
Tỷ trọng kế
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 215-2010
Ban hành mới
3
Phương tiện đo điện trở cách điện
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 216-2010
Ban hành mới
4
Phương tiện đo điện trở tiếp đất
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 217-2010
Ban hành mới
5
Phương tiện đo điện tim
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 218-2010
Ban hành mới
6
Phương tiện đo điện não
ĐLVN 219-2010
Ban hành mới
7
Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 220-2010
Ban hành mới
8
Phương tiện đo độ ồn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 221-2010
Ban hành mới
9
Thước cuộn
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 222-2010
Ban hành mới
10
Cân phân tích và cân kỹ thuật
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 223-2010
Ban hành mới
11
Cân tàu hỏa động
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 224-2010
Ban hành mới
12
Cân kiểm tra quá tải xe
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 225-2010
Ban hành mới
13
Cân bằng tải
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 226-2010
Ban hành mới
14
Xi téc ô tô
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 227-2010
Ban hành mới
15
Cột đo khí dầu mở hóa lỏng (LPG)
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 228-2010
Ban hành mới
16
Áp kế kiểu lò xo
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 229-2010
Ban hành mới
17
Huyết áp kế cơ học
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 230-2010
Ban hành mới
18
Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 231-2010
Ban hành mới
19
Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 232-2010
Ban hành mới
20
Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 233-2010
Ban hành mới
21
Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê
-Quy trình thử nghiệm
ĐLVN 234-2010
Ban hành mới

 

Tour du lịch, du lịch Việt Nam, Hanoi Properties, Apartments, Houses, Villas for rent, Hanoi Housing Rental, Houses, Villas, Serviced Apartments for rent, máy lọc nước