Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Khảo sát nhu cầu đào tạo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020
Cập nhật: 27/10/2020 | 10:03:48 AM
Thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg về việc “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường và nhiệm vụ Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường của các bộ ngành, địa phương và doanh; Viện Đo lường Việt Nam tổ chức khảo sát nhu cầu các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13187 : 2020 phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường, cán bộ sau khi được đào tạo thực hiện các công việc: Chuyên gia đánh giá năng lực đo lường; Cán bộ quản lý; Cán bộ kỹ thuật; Cán bộ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Nội dung chi tiết cụ thể như sau:
Quốc hội thông qua Luật Đo lường
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:40:27 AM
Ngày 11/11/2011, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều quan trọng và toàn văn của dự thảo Luật Đo lường.
Ban hành 21 văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:39:43 AM
Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã xem xét và ký quyết định ban hành 21 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam năm 2010, trong đó có 1 quy trình kiểm định và 20 quy trình thử nghiệm.
So sánh vòng lĩnh vực khối lượng APMP.M.M.K6
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:38:17 AM
Trung tâm Đo lường Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đánh giá chương trình so sánh vòng chuẩn đo lường khối lượng APMP.M.M.K6 tại Khách sạn Melia Hà Nội.
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city