Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch – Hợp tác là đơn vị chức năng trợ giúp Ban lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam trong điều hành, tổ chức và theo dõi thực hiện việc xây dựng chiến lược phát triển; kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn. Thực hiện công tác hợp tác và giao dịch quốc tế;

Địa chỉ liên hệ: Phòng 407 - Nhà D, Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024  3836 1872    |    Email: vmi@vmi.gov.vn; vmi@fpt.vn

Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn của Viện Đo lường Việt Nam;

- Xây dựng và theo dõi kế hoạch công tác, tổng hợp báo cáo công tác;

- Tổ chức thẩm định kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về đo lường;

- Đầu mối thực hiện công tác hợp tác quốc tế, giao dịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước;

Nhân sự

Phòng Kế hoạch – Hợp tác bao gồm 05 cán bộ, viên chức là kỹ sư và cử nhân các ngành kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ;

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city