Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Gói thầu Thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Duy trì hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia năm 2018
Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2018
Ngày đóng thầu 29/ 08/ 2018

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city