Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013

STT Tên đề tài Cấp quản lý Thời gian Chủ nhiệm đề tài
1 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm chuẩn đo mức chất lỏng để thử nghiệm phục vụ phê duyệt mẫu và kiểm định các thiết bị đo mức tự động" Bộ 01/2015 - 12/2015 TS.Nguyễn Hồng Thái
2 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển cân CC10 000S-L" Viện 03/2015 - 11/2015 Nguyễn Viết Thắng
3 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn đo lường độ dài để hiệu chuẩn thiết bị đo xa" Nhà nước 12/2012 - 12/2014 Bùi Quốc Thụ
4

Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường - 20 QT HC
Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015

Nhà nước 01/2015 - 12/2015 Trần Khắc Điền
5 Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong thương mại - 15 QT HC
Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015
Nhà nước 10/2014 - 09/2015 TS.Vũ Khánh Xuân
6 Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) năm 2015" (43 ĐLVN) Bộ KH & CN 2015 Đào Thị Hồng
7 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn tạo méo tín hiệu sóng hình sin" Bộ KH & CN 01/2014 - 12/2015 Nguyễn Mạnh Vũ
8 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm định lưu động cân kiểm tra quá tải xe xách tay" Viện 2013 - 2014 Phạm Thanh Hà
9 Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) năm 2014"  Bộ KH & CN 2014 Đào Thị Hồng
10 Đề tài "Đảm bảo độ chính xác và tính liên kết chuẩn đo lường Quốc gia với chuẩn đo lường Quốc tế năm 2014"  Bộ KH & CN 2013 Nguyễn Mạnh Hùng
11 Đề tài "Rà soát, nghiên cứu, xây dựng các quy trình hiệu chuẩn Chuẩn đo lường và phương tiện đo đảm bảo sự hài hòa quốc tế, phục vụ tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường trong công nghiệp
Thuộc dự án 1: Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015
Nhà nước 2013 - 2014 Dương Quốc Thao
12 Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thử nghiệm ướt phục vụ phe duyệt mẫu các phương tiện đo điện có cấp áp đến 35 kV làm việc ngoài trời" Bộ KH & CN 2013 - 2014 Trần Khắc Điền

CÁC ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2012

STT Tên đề tài Cấp quản lý Thời gian Chủ nhiệm đề tài
1 Dự án "Sản xuất, thử nghiệm chuẩn và thiết bị đo lường" NN(KC03) 2002-2005 Ngô Huy Văn
2 Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm soát động tình trạng quá tải, quá khổ các phương tiện giao thông đường bộ" NN(KC06.CN) 2004-2005 Vũ Khánh Xuân
3 Nghiên cứu thiết lập mối liên kết hệ thống chuẩn đo lường quốc gia của Việt Nam với Hàn Quốc phục vụ cho việc VN tham gia thoả thuận công nhận lẫnnhau toàn cầu (MRA) về đo lường. NN 2004-2005 Vũ Khánh Xuân
4 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị thử nghiệm mẫu cột đo nhiên liệu Bộ KH&CN 2004-2005 Đường Hồng Sơn
5 Dự án chế tạo công tơ mẫu CCX 0,1 và các thiết bị kiểm định công tơ 1 fa, 3 fa NN 2004-2005 Ngô Huy Văn
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm định và thử nghiệm đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng Bộ KH&CN 2005 Nguyễn Hồng Thái
7 Nghiên cứu xâydựng các văn bản kỹ thuật đo lường VN năm 2005 Bộ KH&CN 2005 Trần Quang Uy
Dương Quốc Thao
8 Nghiên cứu điều tra năng lực hiệu chuẩn phương tiện đo của các Ngành, các cơ sở dữ liệu cho việc đầu tư phát triển chuẩn đo lường quốc gia Bộ KH&CN 2005 Nguyễn Đắc Lộc
9 Chương trình phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia Bộ KH&CN 2005 Dương Quốc Thao
10 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị đo khí kiểu chênh áp Bộ KH&CN 2005 - 2006 Nguyễn Hồng Thái
11 Nghiên cứu thiết lập những cơ sở khoa học phục vụ cho việc VN tham gia công nhận lẫn nhau về đo lường các lĩnh vực Điện, Độ dài, Nhiệt, Lực-Độ cứng, Áp suất   Nhà nước 2005 - 2006 Vũ Khánh Xuân
12 Dự án tham gia thoả thuận lẫn nhau toàn cầu (MRA) về đo lường Bộ KH&CN 2006 Nguyễn Đắc Lộc
13 Nghiên cứu chế tạo thiết bị ủ điện và hàn cặp nhiệt điện chuẩn kim lợi quý và các cặp nhiệt điện dùng phổ biến trong công nghiệp Bộ KH&CN 2006 Vũ Quang Cường
14 Nghiên cứu xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam Bộ KH&CN 2006 Trần Quang Uy
Dương Quốc Thao
15 Chế tạo, thử nghiệm, lắp đặt hệ thống điều khiển máy lực chuẩn LDG-300 trong dự án Tăng cường trang thiết bị phòng chuẩn đo lường Lực Độ cứng Bộ KH&CN 2006 Võ Sanh
16 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra cột đo nhiên liệu trong thương mại bán lẻ xăng dầu (Chế tạo bình chứa nhiên liệu, cải tạo hệ thống van cấp liệu, chế tạo bình kiểm tra dung tích 5-20lít trên xe ôtô) Bộ KH&CN 2007 Nguyễn Hồng Thái
17  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thử nghiệm mức giảm nguồn trong thời gian ngắn, nổ điện, phóng tĩnh điện của cột đo xăng dầu Bộ KH&CN 2007 Giáp Văn Kha
18 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị kiểm tra đo lường các cột đo nhiên liệu chống gian lận trong thương mại Bộ KH&CN 2007 Nguyễn Hồng Thái
19 Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý và kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thoả thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho hai lĩnh vực Khối lượng và Độ dài Bộ KH&CN 2007 - 2008 Nguyễn Đắc Lộc
20 Nghiên cứu xây dựng giải pháp, quy trình và thiết kế chế tạo thiết bị đo đạc để tính toán lập bảng dung tích cho các tàu chở dầu Bộ KH&CN 2007 - 2008 Nguyễn An Vinh
21 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ chuẩn đầu góc phẳng nhỏ Bộ KH&CN 2007 Bùi Quốc Thụ
22 Nghị định thư Trung Quốc:
- Nghiên cứu, thiết kế mô hình mô tả hoạt động của đồng hồ đo khí dân dụng và công nghiệp;
- Nghiên cứu, thiết kế mô hình khí động mô tả hoạt động của hệ thống kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng và công nghiệp;
Bộ KH&CN 2007 - 2008 Nguyễn Hồng Thái
23 Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế Bộ KH&CN 2008 Nguyễn Mạnh Hùng
24 Nghiên cứu xây dựng các quy trình kiểm định chuẩn dùng để kiểm định và quy trình kiểm định phương tiện đo Bộ KH&CN          2008 Dương Quốc Thao
25 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống hiệu chuẩn bậc và mẫu độ nhám chuẩn sử dụng nguồn laser ổn định tần số Bộ KH&CN 2008-2009 Ngô Ngọc Anh
26 Xây dựng thang thời gian quốc gia Việt Nam Độc lập NN 2008-2009 Lê Văn Ninh
27 Sản xuất thử nghiệm đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng Độc lập NN 2008-2009 Nguyễn Hồng Thái
28 Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thiết bị kiểm soát quá tải, quá tốc độ phương tiện giao thông đường bộ Độc lập NN 2008-2009 Đào Duy Hùng
29 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ an toàn cho hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn biến điện áp đo lường cao thế Bộ KH&CN 2009 Lê Tiệp
30 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tạo tải chuẩn dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cân kiểm tra quá tải xách tay Bộ KH&CN 2009 Phạm Thanh Hà
31 Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn đo lường quốc tế năm 2009 Bộ KH&CN 2009 Nguyễn Mạnh Hùng
32 Nghiên cứu các quy trình kiểm đinh chuẩn, quy trình thử nghiệm phương tiện đo năm 2009 Bộ KH&CN 2009 Dương Quốc Thao
33 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị hiệu chuẩn máy đo độ rọi Bộ KH&CN 2009 Bùi Quốc Thụ
34 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và đưa vào sử dụng máy tạo xung chuyên dùng phục vụ công tác hiệu chuẩn, thử nghiêm EMC Bộ KH&CN 2009 Đỗ Đức Lượng
35 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ nguồn chuẩn vật đen dùng cho kiểm định nhiệt kế bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người Bộ KH&CN 2009 Phạm Thanh Bình
36 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm định bể đong cố định kiểu trụ đứng và quy trình kiểm định bể đong cố định kiểu trụ ngang phục vụ công tác quản lý NN về đo lường Bộ KH&CN 2009 Đường Hồng Sơn
37 Nghiên cứu, đánh gía ảnh hưởng của các phụ tải trung tần đến kết quả phép đo điện năng và xây dựng giải pháp kỹ thuật xử lý sai số phép đo điện năng. Nhà nước 2009 Trần Khắc Điền
38 Hợp tác nghiên cứu công nghệ chế tạo và đánh giá chuẩn đo lường trong lĩnh vực đo lường áp suất, dung tích lưu lượng và lực độ cứng Nhà nước 2009 - 2010 Vũ Khánh Xuân

39

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn  huyết áp kế điện tử.

Bộ KH&CN

2010

Nguyễn Ngọc Cồn

40

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ quả tải tạo lực đến 100 N, độ không đảm bảo đo : 5x10-5 dùng trong dẫn xuất sao truyền chuẩn đơn vị đo lực.

Bộ KH&CN

2010

 

Võ Sanh

41

Nghiên cứu thiết lập các cơ sở dữ liệu quản lý và kỹ thuật và lập hồ sơ xin phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia các lĩnh vực đo lưu lượng khí, Điện, Nhiệt và áp suất.

Bộ KH&CN

2010

 

Vũ Khánh Xuân

42

Nghiên cứu xây dựng các QTKĐ, QTTN chuẩn và PTĐ năm 2010

Bộ KH&CN

2010

 

Dương Quốc Thao

43

Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn đo lường quốc tế năm 2010.

Bộ KH&CN

2010

 

Nguyễn Mạnh Hùng

44

Nghiên cứu, chế tạo dung dịch chuẩn kim loại phục vụ công tác đo lường trong lĩnh vực hoá hoc.

Bộ KH&CN

2010

Nguyễn Trường Chinh

45

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuẩn đầu lưu lượng khối lượng nước.

Bộ KH&CN

2010

Đường Hồng Sơn

46

Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo và đo thử nghiệm điển hình cường độ điện từ trường  trạm BTS của các hệ thống điện thoại di động ở Việt Nam.

Bộ KH&CN

2010

Đỗ Đức Lượng

47

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ báo mất/có điện tự động. 

Viện

2010

Đặng Khánh Hào

48

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị tự động giám sát điều khiển môi trường phòng TN.

Viện

2010

Nguyễn Anh Sơn

49

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo độ cứng cao su, chất dẻo.

Bộ KH&CN

2011

Phạm Thanh Hà

50

Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thỏa thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho hai lĩnh vực Dung tích Lưu lượng và Áp suất

Bộ KH&CN

2011

Vũ Khánh Xuân

51

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thử mỏi và thiết bị thử rung sốc các áp kế lò xo

Bộ KH&CN

2011

Nguyễn Ngọc Cồn

52

Nghiên cứu xây dựng các QTKĐ, QTTN phương tiện đo và QTKĐ chuẩn đo lường năm 2011.

Bộ KH&CN

2011

Dương Quốc Thao

53

Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế năm 2011.

Bộ KH&CN

2011

Nguyễn Mạnh Hùng

54 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tái tạo dẫn xuất điểm chuẩn nhiệt độ đồng Nhà nước 2011-2012 Phạm Thanh Bình
55 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia giai đoạn 2013-2020 Bộ KH&CN 2012 Vũ Khánh Xuân
56 Nghiên cứu thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thoả thuận toàn cầu (MRA) về đo lường cho lĩnh vực Điện Bộ KH&CN 2012 Trần Khắc Điền
57 Nghiên cứu thiết lập các cơ sở dữ liệu quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ xin phê duyệt chuẩn đo lường Quốc gia các lĩnh vực đo tần số và đo độ nhớt Bộ KH&CN 2012 Dương Quốc Thao
58 Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết chuẩn đo lường Quốc gia với chuẩn Quốc tế năm 2012 Bộ KH&CN 2012 Nguyễn Mạnh Hùng
59 Thiết kế, chế tạo thiết bị thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và cháy vật liệu cách điện Viện ĐL 2012 Nguyễn Anh Sơn
60 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ xích chuẩn đến 120kg/m Viện ĐL 2011-2012 Đỗ Đức Nguyên
61 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn và đo/thử nghiệm phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở Bộ KH&CN 2013 Ngô Huy Thành
62 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chuẩn quang thông có độ chính xác 1,5% dùng để hiệu chuẩn, đo thử nghiệm quang thông đèn LED Bộ KH&CN 2013 Cao Xuân Quân
63 Bảo đảm độ chính xác và tính liên kết của hệ thống chuẩn đo lường quốc gia với chuẩn quốc tế năm 2013 Bộ KH&CN 2013 Nguyễn Mạnh Hùng
64 Nghiên cứu, thiết lập năng lực quản lý, kỹ thuật và lập hồ sơ tham gia thừa nhận lẫn nhau (MRA) toàn cầu về đo lường lĩnh vực Điện áp một chiều, điện trở một chiều, công suất điện xoay chiều tần số công nghiệp, điện năng xoay chiều tần số công nghiệp Bộ KH&CN 2013 Trần Khắc Điền
65 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị so sánh góc cấp chính xác cao, phạm vi đo 3600 Viện 2013 Bùi Quốc Thụ

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city