Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐANG THỰC HIỆN

STT Tên đề tài Cấp quản lý Thời gian Chủ nhiệm đề tài
1 Nghiên cứu đánh giá tính ổn định về đo lường và đề xuất chu kỳ thực hiện kiểm định phù hợp đối với công tơ điện xoay chiều (Công tơ) Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) 11/2015 - 04/2017 Trần Khắc Điền
2 Nghiên cứu, chế tạo các mẫu chuẩn thành phần chất bảo vệ thực vật phục vụ công tác quản lý đo lường trong vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ KH&CN 01/2016 - 12/2016 Phạm Anh Tuấn
3 Nghiên cứu xây dựng các văn bản kỹ thuật đo lường VN (ĐLVN) năm 2016 Bộ KH&CN 01/2016 - 12/2016 Đào Thị Hồng
4 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống chuẩn thang độ nhạy độ rọi (A/lx) với độ không đảm bảo đo U  1% Bộ KH&CN 01/2016 - 12/2016 Cao Xuân Quân

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city