Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1

Cập nhật: 18/11/2019 | 2:01:58 PM  

Viện Đo lường Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 và Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tiêu chuẩn đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ KH&CN (1959-2019)

Viện Đo lường Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1 và Trung tâm Chứng nhận Phù hợp tiêu chuẩn đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ KH&CN (1959-2019)

(Nguồn tin: Kh - ht)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city