Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam hoàn thành đầu tư dự án tăng cường phát triển hệ thống chuẩn Quốc gia về vận tốc khí tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Cập nhật: 26/3/2020 | 3:23:32 PM  

Với chức năng phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường, nghiên cứu, thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia và mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia đến năm 2020 do thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam

Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã thực hiện thành công dự án tăng cường hệ thống chuẩn đầu về đo vận tốc khí, hệ thống chuẩn được lắp đặt tại trụ sở mới của VMI nằm trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Bằng việc thực hiện thành công dự án tăng cường hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2018-2020, VMI đã đầu tư đồng bộ hệ thống chuẩn đo vận tốc khí từ đĩa chuẩn vận tốc, chuẩn đo vận tốc bằng laser Doppler đến hệ thống ống khí động kiểu vòng lặp kín với khả năng thiết lập vận tốc đến 70 m/s. Phương pháp thiết lập và dẫn chuẩn vận tốc khí từ đĩa chuẩn vận tốc góc đến hệ thống đo vận tốc bằng laser Doppler được hầu hết các Viện Đo lường Quốc gia tiên tiến như KRISS (Hàn Quốc), CMS (Đài Loan), NIST (Hoa Kì), NMIJ (Nhật Bản)... đang sử dụng. Hệ thống chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt là chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực đo vận tốc khí

Ảnh: Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia của Bộ Khoa học & Công nghệ

Hệ thống đo vận tốc khí bằng laser Doppler (LDA) được coi là chuẩn đầu trong lĩnh vực đo vận tốc, là một phương pháp đo có độ chính xác cao. Hiện nay, hầu hết các phòng đo lường Lưu lượng tại các Viện Đo lường Quốc gia  đều sử dụng LDA để đo và thiết lập giá trị vận tốc khí. Với việc thiết lập giá trị vận tốc từ chuẩn đầu cùng hệ thống ống khí động kiểu vòng kín, đã giúp VMI có thể tạo ra vận tốc khí trong phạm vi (0,3 ÷ 70) m/s với độ không đảm bảo đo U = 0,3 % (k = 2) ở vận tốc lớn hơn 2 m/s đáp ứng được nhu cầu liên kết chuẩn cho các chuẩn đo lường vận tốc khí có cấp chính xác cao như ống pitot, chuẩn siêu âm, chuẩn cảm ứng nhiệt… có độ không đảm bảo đo lớn hơn 0,5 %

Ảnh: Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia đạt trình độ chuẩn đầu về vận tốc khí

Hệ thống đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020 để xây dựng, thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về vận tốc khí, đảm bảo tính duy trì và liên tục trong việc liên kết chuẩn đo lường, đáp ứng việc quản lý nhà nước về Đo lường, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn. Tuy mới đưa vào khai thác, VMI đã thực hiện liên kết chuẩn cho khoảng ba mươi phương tiện đo trong cả nước, mang lại doanh thu bước đầu cho Viện và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao dựa theo nhu cầu của nền kinh tế.

Ngoài ra, kết quả của việc đầu tư dự án này còn góp phần thể hiện năng lực hiệu chuẩn trong lĩnh vực đo vận tốc khí của Việt Nam nói chung và VMI nói riêng là tương đương với các Viện đo lường quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam vững tiến trên đường hội nhập các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực đo lường

Ảnh: Hệ thống ống khí động sử dụng để thiết lập và liên kết chuẩn

 

(Nguồn tin: PĐL Dung tích)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city