Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Tăng cường phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường cấp Quốc gia tại Viện Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 2/9/2019 | 9:21:50 PM  

Với mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; Tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; đặc biệt ngành quan trắc khí tượng thủy văn, ngành điện công nghiệp

Năm 2019, Viện Đo lường Việt Nam đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư tăng cường 02 hệ thống chuẩn, bao gồm: Hệ thống chuẩn đo lường vận tốc khí và Hệ thống chuẩn điện xoay chiều cao áp. Các hệ thống chuẩn đo lường này có trình độ tương đương chuẩn đo lường của các Viện Đo lường quốc gia tiên tiến trong khu vực.

Hệ thống chuẩn đo lường vận tốc khí là hệ thống đồng bộ, hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay, có thể tạo ra vận tốc khí V= (0,3 ÷ 70) m/s với độ không đảm bảo đo đạt: U = (0,1÷ 0,5) %, k = 2. Hệ thống chuẩn đo lường vận tốc khí được đầu tư là cơ sở xin công nhận chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực đo lường vận tốc khí; đáp ứng được nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định các chuẩn đo lường, phương tiện đo vận tốc khí sử dụng rộng rãi tại các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp trong cả nước

Ảnh: Hệ thống chuẩn đo lường vận tốc khí được lắp đặt tại tòa nhà K
Trung tâm đo lường Việt Nam Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp cũng là hệ thống đồng bộ, hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay, được cung cấp bởi hãng Haefely -Thụy Sỹ. Hệ thống có dải làm việc rộng và linh hoạt, độ chính xác cao, có khả năng làm việc hoàn toàn tự động, khi thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm thiết bị TU và TI chuẩn, phạm vi từ 1 kV đến 400 kV, với sai số tỉ số: ± 50 ppm, sai số pha: ± 0,1 phút. Hệ thống chuẩn điện xoay chiều cao áp được đầu tư tại Viện Đo lường Việt Nam sẽ góp phần phục vụ quản lý nhà nước về đo lường, đáp ứng được nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định, đo thử nghiệm các TU, TI chuẩn của các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 1,2,3; các Trung tâm thí nghiệm điện và các Phòng thí nghiệp điện trong cả nước.

Ảnh: Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp tại tòa nhà G
Trung tâm đo lường Việt Nam Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 

(Nguồn tin: NV & QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city