Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Quyết định phê duyệt chuẩn Quốc gia và chỉ định tổ chức giữ chuẩn Quốc gia

Cập nhật: 12/1/2021 | 9:59:22 AM  

- Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011; - Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN

- Thực hiện quyết định số 1361/ QĐ-TTg ngày 08/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường Quốc gia đến năm 2020

- Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/07/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với chuẩn Quốc gia;

- Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định 3870/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 phê duyệt hai (02) chuẩn đo lường quốc gia

1.Chuẩn đo lường quốc gia quang thông

2.Chuẩn đo lường quốc gia mức áp suất âm thanh

Chi tiết...

Quyết định 3871/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 phê duyệt mười một (11) chuẩn đo lường quốc gia, thay thế 594/QĐ-BKHCN năm 2016

1.Chuẩn đo lường quốc gia cường độ sáng

2.Chuẩn quốc gia dòng điện một chiều

3.Chuẩn quốc gia hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu

4.Chuẩn quốc gia hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước

5.Chuẩn quốc gia máy chuẩn lực đến 100 kN

6.Chuẩn quốc gia khối lượng riêng chất lỏng

7.Chuẩn quốc gia nhớt kế mao quản chuẩn

8.Chuẩn quốc gia điện áp xoay chiều

9.Chuẩn quốc gia suy giảm tần số cao

10.Chuẩn quốc gia áp kế piston đo áp suất chênh áp

11.Hệ thống chuẩn quốc gia về dung tích

Chi tiết...

Chỉ định Viện Đo lường Việt Nam (địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) giữ các chuẩn đo lường quốc gia đã được chỉ định

(Nguồn tin: NV & QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city