Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về góc phẳng tại Viện Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 28/3/2020 | 3:40:25 PM  

Ngày 08 tháng 08 năm 2013, Thủ tướng đã ra Quyết định số 1361/QĐ-TTg về “Phê duyệt quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020” với mục tiêu là phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế

Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia nhằm mục đích đảm bảo độ chính xác của các chuẩn và phương tiện đo dùng trong tất cả các ngành kinh tế, kỹ thuật của quốc gia là một nhiệm vụ cần thiết của ngành đo lường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo đo lường cho các cơ sở trong cả nước đối với các lĩnh vực đo.

Với mục tiêu và nhiệm vụ được giao, phòng đo lường Độ dài - Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã nghiên cứu thiết lập, duy trì và dẫn xuất thành công đại lượng Góc phẳng, xây dựng thành công Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức chuẩn quốc gia theo Quyết định số 258/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2020

Ảnh:Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng

Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng được xây dựng với độ chính xác tương đương các Viện đo lường trong khu vực. Hệ thống này bao gồm:

        - Chuẩn quốc gia góc phẳng nhỏ (Chuẩn góc nhỏ), có phạm vi đo góc ± 30 ', độ không đảm bảo đo U = 0,08 "

        - Chuẩn quốc gia góc phẳng toàn vòng (Chuẩn góc toàn vòng), có phạm vi đo góc ± 360°, độ không đảm bảo đo: U = 0,1"

Với hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng nêu trên VMI đã có thể chủ động giải quyết được mọi yêu cầu về hiệu chuẩn trong lĩnh vực đo lường góc phẳng. Các chuẩn và phương tiện đo góc sẽ được dẫn xuất từ chuẩn quốc gia tại Việt Nam mà không nhất thiết phải mang đi hiệu chuẩn ở nước ngoài

Ảnh: Tiến hành đo, hiệu chuẩn trên Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia về Góc phẳng

 

(Nguồn tin: NV & QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city