Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Diễn đàn Phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật: 3/5/2019 | 3:39:14 PM  

Chiều ngày 19/ 04/ 2019 tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức "Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tập đoàn, cùng đại diện các Sở khoa học và công nghệ trong cả nước

Diễn đàn được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng đo lường quốc gia hiện nay và đề xuất các nội dung triển khai phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mở đầu buổi diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, những năm qua lĩnh vực đo lường đã đạt những bước tiến quan trọng; tuy nhiên, hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam vẫn đang ở mức trung bình của khu vực ASEAN, chưa bắt kịp theo xu thế của thế giới đó là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia như là một công cụ mạnh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Ở một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới và quan trọng như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, trang thiết bị y tế công nghệ cao, logistics... hạ tầng đo lường hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

"Hệ thống các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 70% đến 75% yêu cầu kiểm định", Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói

Ảnh: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam cho rằng nước ta cần xây dựng các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa phương cần theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế

Ảnh: Tiến sĩ Cao Xuân Quân, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam trình bày tham luận

Trước đó, ngày 10/8/2018, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với mục tiêu định hướng phát triển cho hạ tầng đo lường để nâng cao, đổi mới trong hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam với các mục tiêu cụ thể như: triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 50.000 doanh nghiệp; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tới ít nhất 1000 phòng thí nghiệm được công nhận trên cả nước trong các lĩnh vực đo lường.

Dự kiến đến năm 2025, Viện Đo lường Việt Nam sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch, công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; đến năm 2030 sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận, phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại.

 

(Nguồn tin: KH-HT)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city