Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam tham dự GA-APMP 2014

Cập nhật: 24/9/2015 | 6:15:56 AM  

Hội nghị thường niên “Chương trình Đo lường châu Á – Thái Bình Dương” (GA-APMP 2014) năm nay đã diễn ra tại Deajeon, Korea từ ngày 19 – 27 / 9 / 2014. Đoàn Đại biểu Việt Nam (Viện Đo lường Việt Nam - VMI), do TS. Vũ Khánh Xuân – Viện trưởng – làm trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị này.

Năm nay, ngoài việc tham gia Hội nghị toàn thể (GA), họp các ban kỹ thuật khác liên quan (DEC, TCEM, TCFF, TCM, TCL), đoàn đại biểu của VMI còn tham gia Hội thảo TCFF, TCQS và TCEM.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ảnh: TS. Vũ Khánh Xuân cùng các đại biểu các nước tham dự GA-APMP

Ảnh: DEC-APMP

Ảnh: TCFF-APMP

Ảnh: TCEM-APMP

Ảnh: TCM-APMP

Ảnh: TCQM-APMP

Ảnh: TCQS-APMP

Ảnh: TCTF-APMP

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city