Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam tham dự GA-APMP 2009

Cập nhật: 24/9/2015 | 5:53:59 AM  

Hội nghị toàn thể thường niên và các cuộc họp liên quan năm 2009 (APMP Meeting 2009)

Theo chương trình của APMP, cuộc họp thường niên năm 2009 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 12/12 đến 19/12/2009, bao gồm hội nghị toàn thể GA, Symposium, các cuộc họp của các Ủy ban kỹ thuật đo lường các chuyên ngành đo lường khác nhau (TC Meeting). Ngoài ra còn có các Hội thảo chuyên đề (Workshops) liên quan khác. Tham gia cuộc họp thường niên này có đại diện và chuyên gia của các Viện đo lường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Viện Cân Đo quốc tế (BIPM), ngoài ra còn có đại diện các tổ chức đo lường khu vực khác như AFRIMET, EUROMET, ... và các tổ chức quốc tế khác như UNIDO, APEC, ...

Tham gia sự kiện này, Viện Đo lường Việt Nam với tư cách là thành viên chính thức (full member) của APMP đã cử 9 thành viên gồm Lãnh đạo Viện và các chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực đo lường khác nhau tham gia hội nghị toàn thể (GA, Symposium), các Ủy ban kỹ thuật đo lường khối lượng và các đại lượng liên quan (TCM), độ dài (TCL), nhiệt độ (TCT), thời gian-tần số (TCTF), lưu lượng (TCFF), hệ thống chất lượng (TCQS), các Viện đo lường quốc gia của các nền kinh tế đang phát triển (APMP-DEC). Đoàn Việt Nam cũng tham gia và đóng góp cho Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng trong tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đo lường (CIPM-MRA) do APMP-SIM tổ chức và Hội thảo chuyên ngành về đo lường độ dài.

Việc tham gia sự kiện này giúp Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập với đo lường thế giới thông qua các hoạt động hợp tác cùng phát triển trong khuôn khổ các Viện đo lường quốc gia thuộc APMP, BIPM, với cộng đồng châu âu EU, UNIDO, APEC, ...

Đoàn đại biểu Viện Đo lường Việt Nam và các đồng nghiệp quốc tế tại hội nghị APMP 2009
Kuala Lumpur, Malaysia

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city