Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu chuẩn và khoa học Hàn Quốc

Cập nhật: 24/9/2015 | 6:01:25 AM  

Trong thời gian từ 29 – 02/11/2012 tại Hàn Quốc, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Quân làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

asthma.wdevcompany.com

Trong thời gian từ 29 – 02/11/2012 tại Hàn Quốc, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Quân làm trưởng đoàn đã sang làm việc với Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

Trong chương trình, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS). Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã chứng kiến Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, TS. Vũ Khánh Xuân và Viện trưởng Viện Nghiên cứu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc, TS. Dea-Im Kang ký kết bản thỏa thuận hợp tác về đo lường giữa hai Viện

Ảnh : Bộ trưởng Nguyễn Quân trong buổi lễ ký kết

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city