Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Tiến sĩ Yu Dai Hyuk (Viện nghiên cứu Chuẩn và Khoa học Hàn Quốc - KRISS) thăm và làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 24/9/2015 | 6:17:26 AM  

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện Đo lường Việt Nam (VMI) và Viện Nghiên cứu Chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS), từ ngày 20 đến 26 tháng 7 năm 2015, TS. Yu Dai Hyuk – Trưởng trung tâm Đo lường Thời gian & Tần số của KRISS đã đến thăm và làm việc tại VMI.

TS. Yu Dai Hyuk đã làm việc với Phòng đo lường Thời gian & Tần số (TGTS). Trong thời gian làm việc, đại diện Phòng TGTS giới thiệu về hệ thống chuẩn đo lường Thời gian & Tần số tại VMI; Đồng thời nêu ra một số vấn đề cần cải tiến, cập nhật để phù hợp với những yêu cầu mới của CCTF (The Consultative Committee for Time and Frequency), BIPM. Về phía TS. Yu Dai Hyuk, sau khi tham quan Phòng thí nghiệm TGTS (PTN) và trao đổi với đại diện Phòng TGTS đã có buổi thuyết trình về nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động đo lường TGTS như: liên kết chuẩn trong đo lường TGTS, thuật toán thang thời gian, duy trì thang thời gian UTC (k) của mỗi quốc gia, thời gian nguyên tử TA,… cho cán bộ Phòng TGTS; Giúp Phòng TGTS chỉnh sửa, cập nhật phần mềm điều chỉnh UTC (VMI). TS. Yu đã đưa ra một số nhận xét khoa học và tư vấn cho Phòng TGTS VMI về xây dựng hệ thống chuẩn dự phòng, lập kế hoạch thay thế, bổ xung một số trang thiết bị, thành phần trong hệ thống chuẩn, sự cần thiết phải đào tạo thường xuyên, đào tạo nâng cao trình đô...

Ngoài ra, trong thời gian làm việc, hai bên có những trao đổi chuyên sâu về lĩnh vực đo, thiết lập CMC, xu hướng mới của KRISS cũng như cộng đồng khoa học, đồng nghiệp quốc tế trong nghiên cứu khoa học đo lường TGTS.

Qua trao đổi, học hỏi từ TS. Yu Dai Hyuk, các cán bộ trẻ phòng TGTS đã có thêm những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho bản thân nhằm phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn của Phòng TGTS nói riêng cũng như của VMI nói chung.

Ảnh: TS. Yu Dai Hyuk làm việc với Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam

Ảnh: TS. Yu Dai Hyuk làm việc với các cán bộ Phòng Đo lường Thời gian-Tần số

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city