Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hợp tác Khoa học & Công nghệ giữa Việt Nam và CHDCND Lào
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:52:31 AM
Vừa qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã cử đoàn cán bộ sang làm việc với Viện Đo lường Lào (LMI)
Viện Đo lường Việt Nam tham dự GA-APMP 2009
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:53:59 AM
Hội nghị toàn thể thường niên và các cuộc họp liên quan năm 2009 (APMP Meeting 2009)
Một số hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm Đo lường Việt nam năm 2007
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:43:22 AM
Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác song phương với các Viện Đo lường thuộc APMP như: KRISS - Hàn Quốc, NIM - Trung Quốc, NIMT - Thái Lan
Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (MRA)
Cập nhật: 24/9/2015 | 5:44:20 AM
Giám đốc Trung tâm Đo lường Việt Nam đã ký tham gia Thoả thuận công nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (MRA) ngày 16/9/2004