Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hợp tác Khoa học & Công nghệ giữa Việt Nam và CHDCND Lào

Cập nhật: 24/9/2015 | 5:52:31 AM  

Vừa qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã cử đoàn cán bộ sang làm việc với Viện Đo lường Lào (LMI)

- Trong khuôn khổ hợp tác Khoa học & Công nghệ giữa Việt Nam và CHDCND Lào;

- Thực hiện nhiêm vụ do Bộ Khoa học & Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng giao;

Vừa qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đã cử đoàn cán bộ sang làm việc với Viện Đo lường Lào (LMI). Sau thời gian khảo sát và trao đổi trong các ngày từ 04 đến 06/ 07/ 2010 hai bên đã thống nhất kế hoạch chi tiết về việc Viện Đo lường Việt Nam sẽ cung cấp:
- Trang thiết bị chuẩn đo lường;
- Đào tạo các khóa học cho các cán bộ của LMI, kế hoạch được hiện trong hai năm 2010-2011

(Nguồn tin: NV-QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city