Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Cập nhật đơn vị đo khối lượng theo khuyến cáo của CCM

Cập nhật: 24/9/2015 | 6:11:39 AM  

Đợt hiệu chuẩn đặc biệt bằng cách sử dụng nguyên mẫu quốc tế của kilôgam (IPK) đã được Viện cân đo quốc tế (BIPM) tiến hành từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015

Đợt hiệu chuẩn đặc biệt bằng cách sử dụng nguyên mẫu quốc tế của kilôgam (IPK) đã được Viện cân đo quốc tế (BIPM) tiến hành từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015. Họ nhận thấy rằng đơn vị đo khối lượng được duy trì bởi BIPM đã thay đổi 35 μg trong hơn 22 năm (liên kết tới IPK trong đợt kiểm định định kỳ lần thứ III từ 1988 đến 1992). Vì vậy, BIPM quyết định cập nhật các giấy chứng nhận hiệu chuẩn quả cân 1 kg đã ban hành trong giai đoạn từ 01-01-2003 đến 31-12-2013 (chi tiết tại trang web http://iopscience.iop.org/0026-1394/52/2/310/article).

Ủy ban tư vấn về khối lượng và các đại lượng liên quan (CCM) tại kỳ họp thứ XV năm 2015 đã yêu cầu các Viện đo lường quốc gia nhận được giấy chứng nhận cập nhật nên có hành động thích hợp liên quan đến sự cần thiết phải thông báo cho khách hàng của mình (chi tiết tại trang web http://www.bipm.org/cc/CCM/Allowed/15/17_agenda6&10_CCM-Recommendation.pdf).

Quả cân chuẩn quốc gia của Việt Nam được liên kết chuẩn tới SI thông qua nguyên mẫu số 72 của KRISS (Hàn Quốc) và được hiệu chuẩn năm 2013. Tháng 06 năm 2015, KRISS thông báo rằng khối lượng của nguyên mẫu số 72 của họ đã được BIPM cập nhật và quả cân chuẩn quốc gia của Việt Nam được hiệu chính khối lượng là 28 μg (28•10-9 của 1 kg).
Theo sơ đồ dẫn xuất chuẩn của Viện Đo lường Việt Nam (VMI), quả cân chuẩn quốc gia 1 kg sao truyền cho bộ quả cân cấp chính xác E1 từ 1 mg đến 10 kg theo phương pháp ma trận. Với phương pháp này thì khi quả chuẩn quốc gia thay đổi 1 lượng là 28 μg thì quả cân có khối lượng mnom (g) sẽ thay đổi 1 lượng tương ứng là , nói theo cách tương đối thì các quả cân sẽ thay đổi 28•10-9).

CMC trong lĩnh vực hiệu chuẩn quả cân của VMI công bố là 1/3 mpe mặc dù độ không đảm bảo đo thực tế của VMI chỉ cỡ 1/4 mpe. Mức chênh lệch này (1/3 mpe - 1/4 mpe = 1/12 mpe) đối với quả cân cấp chính xác E2 cỡ 1,6•10-6/12 = 133.10-9 lớn hơn nhiều giá trị 28•10-9 (1,6.10-6 là mpe của quả cân cấp chính xác E2). Vì vậy các khách hàng được VMI hiệu chuẩn các quả cân có cấp chính xác E2 và thấp hơn có thể yên tâm sử dụng kết quả trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn mà không cần cập nhật lại. Trong tương lai, khi hiệu chuẩn quả cân, VMI sẽ sử dụng giá trị đã được cập nhật của quả cân chuẩn quốc gia.

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city