Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Viện Đo lường Việt Nam có hơn 130 cán bộ gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên và 11 phòng đo lường thuộc nhiều lĩnh vực: độ dài, khối lượng, lực-độ cứng, áp suất, dung tích-lưu lượng, hoá lý-mẫu chuẩn, điện, điện từ trường, thời gian-tần số, nhiệt, quang

Tất cả các phòng đo lường thuộc Viện Đo lường Việt Nam đều xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và được Văn phòng công nhận chất lượng (Bureau of Accreditation - BoA) công nhận với mã số VILAS 072

Chi tiết các phép đo được BoA công nhận mời tham khảo tại website: http://www.boa.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem/

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city