National standard time

Web links

Visitors counter

APMP 2016 - 32nd Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Activities
Update: 15/8/2016 | 11:09:04 AM
It has been 14 years since APMP 2002 was organized in Ha Noi. This year, Vietnam Metrology Institute (VMI) is very happy to announce that APMP 2016 will be hosted by VMI again and it will be hold in Da Nang, a beautiful beach city, from 11th to 18th November 2016.
The signing ceremony of the cooperation agreement
Update: 20/11/2015 | 3:37:12 PM
Vietnam Metrology Institute (VMI) was signing ceremony of the cooperation agreement with Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) to prepare for Vietnam Korea Cooperation Measurement Center(V-KCM)
Dr.Yu Dai Hyuk (Korea Research Institute of Standards and Science - KRISS) was visiting and working at Vietnam Metrology Institute
Update: 24/9/2015 | 6:17:26 AM
To implement the cooperation program between Vietnam Metrology Institute ( VMI ) and the Research Institute Korea Standards and Science ( KRISS ), Dr. Dai Yu Hyuk – Head, Center for Time & Frequency, KRISS was visiting and working at VMI from May 20 to July 26, 2015
VMI attended the 30th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Activities
Update: 24/9/2015 | 6:15:56 AM
The 30th Asia Pacific Metrology Programme (APMP) General Assembly and Related Activities (APMP 2014) was held in Deajeon, Korea
CCM recommendation on managing the consequences of the corrections to the BIPM as-maintained mass unit
Update: 24/9/2015 | 6:11:39 AM
The Consultative Committee for Mass and Related Quantities (CCM), at its 15th meeting in 2015
KRISS was visiting and working at VMI
Update: 24/9/2015 | 6:10:26 AM
Cooperation between Vietnam Metrology Institute (VMI) and the Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) is one of the high effective co-operation in measurement of VMI. The delegation of KRISS - header by Dr. Kang Dae-Im - President visited and worked at VMI from April 25 to April 29, 2014
President of the Japan Society for Precision Mechanics was working and visiting Vietnam Metrology Institute
Update: 24/9/2015 | 6:06:06 AM
Professor Masato Aketagawa is profressor in Nagaoka University of Technology and Chairman of the Japan Society for Precision Engineering ( JSPE) in Vietnam. On July 25th, 2013, Prof. Masato visited and worked with Chief of Vietnam Metrology Insitute ( VMI ) and staffs of laboratory of Mass
Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding between Vietnam Metrology Institute (VMI) and Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) period 2013 - 2018
Update: 24/9/2015 | 6:04:11 AM
The delegation of Vietnam Metrology Institute (VMI), Dr. Vu Khanh Xuan – Director, Head of the delegation, was allowed by the Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ) to visit and work at Korea Research Institute of Standards and Science ( KRISS) from May 29 to June 2, 2013
Vietnam Metrology Institute signed the cooperation agreement with the Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS)
Update: 24/9/2015 | 6:01:25 AM
The delegation of the Ministry of Science and Technology of Viet Nam- headed by Minister Mr. Nguyen Quan was working with the Ministry of Education Science and Technology of Korea in Korea from October 29 to November 2, 2012
Director of Vietnam Metrology Institute (VMI) received the delegation from the State Committee for Quality Management of DPR of Korea (SCQM)
Update: 24/9/2015 | 6:00:24 AM
On April 7th, 2012, Dr. Vu Khanh Xuan – the Director of Vietnam Metrology Institute (VMI) had a meeting with the delegation of the State Administration for Quality Management (SAQM)- headed by Mr. Choe Kwang Rae- the Chairman of SAQM
Hợp tác về  xây dựng hệ thống hiệu chuẩn từ xa lĩnh vực đo lường Thời gian - Tần số
Update: 24/9/2015 | 5:57:50 AM
Trong khuôn khổ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực đo lường Thời gian & Tần số, ngày 12 tháng 3 năm 2012 vừa qua tại Viện Đo lường Việt Nam, đoàn cán bộ Viện Đo lường Nhật Bản (NMIJ) do Tiến sỹ Michito IMAE – Nghiên cứu viên cao cấp lĩnh vực Thời gian & Tần số làm trưởng đoàn, cùng cộng sự đã có buổi tọa đàm với Viện Đo lường Việt Nam (VMI)
Experts from Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) visited and worked at Vietnam Metrology Institute (VMI)
Update: 24/9/2015 | 5:56:03 AM
Mr. Sangwook SEO, Head of Depart of International Cooperation of KRISS visited and worked at VMI in February 27-28, 2012
Chương trình Đo lường Châu Á Thái Bình Dương (APMP)
Update: 24/9/2015 | 5:53:59 AM
Hội nghị toàn thể thường niên và các cuộc họp liên quan năm 2009 (APMP Meeting 2009)
Hợp tác Khoa học & Công nghệ giữa Việt Nam và CHDCND Lào
Update: 24/9/2015 | 5:52:31 AM
Vừa qua Viện Đo lường Việt Nam ( VMI) đã cử đoàn cán bộ sang làm việc với Viện Đo lường Lào (LMI)
Hội thảo về Đo lường tại Lào
Update: 24/9/2015 | 5:51:02 AM
Tới dự Hội thảo gồm trên 50 đại biểu từ các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhiều hoạt động về đo lường tại Lào và đại diện một số ngành liên quan.
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city