Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH/ HIỆU CHUẨN/ ĐO-THỬ NGHIỆM

1.Thông tin khách hàng

Tên cá nhân/ tổ chức yêu cầu (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại
Fax
Email (*)
Mã số thuế
Tên người đại diện/ yêu cầu (*)

2.Thông tin thiết bị/ PTĐ

2.1.Từ 1 đến 5 thiết bị/ PTĐ

Tên thiết bị/ PTĐ 1
Model/ Loại/ Kiểu
Hãng sản suất
Hình ảnh thiết bị
Tên thiết bị/ PTĐ 2
Model/ Loại/ Kiểu
Hãng sản suất
Hình ảnh thiết bị
Tên thiết bị/ PTĐ 3
Model/ Loại/ Kiểu
Hãng sản suất
Hình ảnh thiết bị
Tên thiết bị/ PTĐ 4
Model/ Loại/ Kiểu
Hãng sản suất
Hình ảnh thiết bị
Tên thiết bị/ PTĐ 5
Model/ Loại/ Kiểu
Hãng sản suất
Hình ảnh thiết bị

2.2.Hoặc gửi kèm danh mục thiết bị/ PTĐ

Danh mục thiết bị/ PTĐ
Danh mục hình ảnh

3.Dịch vụ đo lường yêu cầu

Hiệu chuẩn
Kiểm định
Đo/ thử nghiệm
Khác

4.Địa điểm thực hiện dịch vụ

Theo thông tin về thiết bị/ PTĐ yêu cầu dịch vụ đo lường mà anh/ chị đã gửi. Tùy theo đặc trưng đo lường mà chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ tại cơ sở hoặc tại phòng thí nghiệm của Viện. Trong tất cả các trường hợp, Quý khách hàng sẽ thanh toán chi phí vận chuyển thiết bị đến Viện Đo lường Việt Nam hoặc chi phí vận chuyển chuẩn đo lường và cán bộ đi thực hiện dịch vụ tại cơ sở.
Mã bảo mật (*)
 
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city