Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

Mua sắm công

Mua sắm công

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO

1. Thông tin khách hàng

Tên cá nhân/ tổ chức yêu cầu (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại
Fax
Email (*)
Mã số thuế
Tên người đại diện/ yêu cầu (*)

2. Thời gian tham dự khóa đào tạo

Ngày/ tháng/ năm

3. Địa điểm

Hà Nội
TP.Hồ Chí Minh
Nơi khác

4. Danh sách học viên

Tải danh sách học viên
Mã bảo mật (*)
 
apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city