Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Lễ công bố QĐ bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam

Cập nhật: 10/3/2017 | 4:13:46 PM  

Sáng ngày 09/3/2017, tại Viện Đo lường Việt Nam Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng cho ông Cao Xuân Quân tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Viện Đo lường Việt Nam

Dự buổi Lễ công bố quyết định có ông Trần Văn Vinh Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; bà Trần Thị Tuyết Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ cùng đông đủ cán bộ, viên chức và người lao động Viện Đo lường Việt Nam.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ Trần Thị Tuyết đã công bố Quyết định bổ nhiệm đối với ông Cao Xuân Quân – Phó Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam kể từ ngày 01/03/2017.

Trong buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho rằng đây là vị trí vô cùng quan trọng của cơ quan đầu tàu của cả nước trong lĩnh vực Đo lường cũng như trong quản lý Nhà nước về Đo lường. Đồng chí Cao Xuân Quân được giao nhiệm vụ này trên cương vị mới cần phát huy hết khả năng, vai trò của mình thúc đẩy sự phát triển chung của Tổng cục.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam Cao Xuân Quân cũng đã thể hiện sự quyết tâm và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ quản lý, phát huy kiến thức thực tiễn, nỗ lực cùng Tổng cục trong công tác chỉ đạo quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Tổng cục TCĐLCL.

Trên cương vị mới, ông Cao Xuân Quân Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam đã nêu ra các định hướng xây dựng phát triển Viện Đo lường Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ Đo lường của các Viện đo lường (NMIs) trong khu vực và trên thế giới. Sau đây là những định hướng cụ thể được Viện trưởng Cao Xuân Quân nêu ra:

-   Định hướng phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường nguồn nhân lực (tuyển dụng; đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ,…); bố trí công việc phù hợp chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo;…

-   Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật VMI: Tăng cường đầu tư trang thiết bị các hệ thống chuẩn đo lường cho các lĩnh vực đo lường; Xây dựng và xin công nhận các chuẩn đo lường Quốc gia cho các lĩnh vực đo lường đã được quy hoạch và đầu tư; Bổ sung và xây dựng mới danh mục CMCs; Xây dựng các phòng thí nghiệm tại Khu CNC Hòa Lạc và Văn phòng Phía Nam; Biên soạn sách, giáo trình, tài liệu cho các lĩnh vực đo lường….

-   Xây dựng phát triển các lĩnh vực mới: Lĩnh vực đo lường Y tế; Lĩnh vực đo lường hóa học; Chế tạo chất chuẩn (CRM); Chứng nhận mẫu chuẩn; Lĩnh vực đo lường tiên tiến,…

-   Tăng cường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

-   Tăng cường hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác với các Viện đo lường quốc gia trên Thế giới và các tổ chức khác.

-   Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước: Tăng cường hợp tácvà hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống TĐC, đơn vị sản xuất và kinh doanh, dẫn xuất chuẩn đo lường quốc gia tới các chuẩn đo lường của các địa phương, bộ ngành trong cả nước.

-   Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KHCN: Khai thác có hiệu quả các hệ thống chuẩn đo lường đã được đầu tư,…

Một số hình ảnh tại buổi Lễ
Ảnh: Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam Cao Xuân Quân thể hiện sự quyết tâm khi ở cương vị mới
Ảnh: Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Xuân Quân

 

(Nguồn tin: NV-QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city