Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Hội nghị công chức và người lao động năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật: 16/1/2017 | 3:42:32 PM  

Ngày 07/01/2017, Viện Đo lường Việt Nam đã tổ chức hội nghị công chức và người lao động, tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phướng hướng nhiệm vụ năm 2017.Tham gia Hội nghị gồm toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc Viện Đo lường Việt Nam

Tới  dự Hội nghị có ông Trần Văn Vinh Tổng cục trưởngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện và các cơ quan trực thuộc Tổng cục.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Đo lường Việt Nam.
Năm 2016, Viện Đo lường Việt Nam đã chủ động triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính,Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, duy trì dẫn xuất, sao truyền hệ thống chuẩn đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường cũng như công tác đào tạo, công tác về chuyên môn nghiệp vụ…,.hoàn thành tốt nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục giao và kết quả hoạt động dịch vụ KHCN đã đạt 120% kế hoạch đề ra. Báo cáo Tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện của 7 nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra những đánh giá chung về thuận lợi và những khó khăn trong công tác, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị.
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017:
- Viện Đo lường Việt NamTiếp tục duy trì, bảo dưỡng, khai thác tốt các chuẩn đo lường hiện có tại Viện Đo lường Việt Nam(trong đó có 22 chuẩn đo lường quốc gia đã được Thủ tướng và Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận);
- Tham gia tích cực trong công tác phục vụ quản lý nhà nước về đo lường;
- Tiếp tục phối hợp tích cực với các BQL dự án cũng như ban ngành liên quan để thực hiện tiếp các công việc về xây dựng Trung tâm Đo lường tại KCN cao Hòa Lạc;
- Duy trì áp dụng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chất lượng theo ISO/IEC 17025, ISO 9001:2008, đẩy mạnh tiến trình tham gia CIPM – MRA về đo lường của Viện;
- Thực hiện theo đúng tiến độ, đạt mức chất lượng cao đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được phê duyệt; Chủ động đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật đo lường;
- Hoàn thành tốt đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được Tổng cục giao.

Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của ông Trần Văn Vinh Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và các ý kiến góp ý của các Vụ trong Tổng cục. Tổng cục trưởng đã ghi nhận các thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2016 đồng thời cũng yêu cầu Viện Đo lường Việt Nam thời gian tới tiếp tục tham mưu cho Tổng cục để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đo lường và nâng cao vị thế của đo lường trong phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế

Ảnh: Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

(Nguồn tin: NV-QLKH)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city