Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Công khai ngân sách năm 2017

Cập nhật: 23/8/2017 | 2:26:04 PM  

Thực hiện CV số 2625/BKHCN-TC ngày 09/8/2017 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN công khai ngân sách năm 2017

asthma.wdevcompany.com
STT Nội dung
Dự toán giao cả năm (đ)
Đã thực hiện (9 tháng 2017) (đ)
  Dự toán chi ngân sách Nhà nước
14.331.000.000
11.188.504.029
1
KF nghiên cứu khoa học
790.000.000
3.549.486.000
 
Nhiệm vụ NCKH cấp Quốc gia
 
3.210.240.000
 
Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ
790.000.000
338.946.000
 
Nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở
 
 
2
KF thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
6.500.000.000
4.118.818.029
 
Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên
1.500.000.000
1.500.000.000
 
Duy trì hệ thống chuẩn ĐLQG
5.000.000.000
2.618.818.029
3
KF nhiệm vụ không thường xuyên
7.041.000.000
3.520.500.000
 
Dự án tăng cường HR thử nghiệm EMC cho phòng ĐL ĐTT
7.041.000.000
3.520.500.000

(Nguồn tin: Văn phòng Viện)

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city