Đăng ký dịch vụ đo lường

Đăng ký dịch vụ đo lường

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

HN KHKT ĐL Toàn quốc VII

Thời gian chuẩn Quốc gia

Liên kết

Số lượng truy cập

Lĩnh vực đo lường Độ dài
Nguồn bước sóng chuẩn Laser – Ne633 nm ổn định tần số bằng I-ốt Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Khối lượng
  Quả cân chuẩn 1 Kg Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Lực-Độ cứng
  Máy chuẩn độ cứng HNG – 250 thang đo HRC Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Áp suất
  Áp kế piston khí Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  Áp kế piston đo áp suất cực thấp Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  Áp kế piston Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
Lĩnh vực đo lường Dung tích - Lưu lượng
  1.Lưu lượng thể tích chất khí:
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu chuông
- Chuẩn lưu lượng khí kiểu PVTt
Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
  2.Lĩnh vực đo dung tích: hệ thống chuẩn ĐLQG về dung tích Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
  3.Lĩnh vực đo lưu tốc thể tích chất lỏng: hệ thống chuẩn ĐLQG về lưu tốc thể tích chất lỏng Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Điện
  Lĩnh vực đo điện trở 1 chiều: chuẩn điện trở một chiều Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
  Lĩnh vực đo điện áp 1 chiều: chuẩn điện áp một chiều Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 1127/QĐ-TTg ngày 22/07/2011
 

Lĩnh vực đo công suất điện tần số công nghiệp:

- Bộ chuyển đổi công suất 1 pha
- Cầu so Công suất - Điện năng 3 pha

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
 

Lĩnh vực đo năng lượng điện tần số công nghiệp:

- Bộ chuyển đổi công suất 1 pha
- Cầu so Công suất - Điện năng 3 pha

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2016
Lĩnh vực đo lường Thời gian - Tần số
  Đồng hồ nguyên tử Cesium Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo QĐ số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006
Lĩnh vực đo lường Nhiệt
 

Tổ hợp chuẩn quốc gia về nhiệt độ

1.Các điểm nhiệt độ chuẩn
- Điểm ba của Nước tinh khiết
- Điểm ba của Thủy ngân tinh khiết
- Điểm nóng chảy của Gali tinh khiết
- Điểm đông đặc của Thiếc tinh khiết
- Điểm đông đặc của Kẽm tinh khiết
- Điểm đông đặc của Nhôm tinh khiết
- Điểm đông đặc của Bạc tinh khiết

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo các QĐ số:

14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006;

1227/QĐ-TTg ngày 22/07/2011.

  2.Hệ thống cầu đo chính xác cao
- Cầu đo tỷ số điện trở
- Điện trở chuẩn AC/DC
- Nhiệt kế chuẩn Platin
- Nhiệt kế điện trở Platin chuẩn nhiệt độ cao

Được phê duyệt là chuẩn ĐLQG theo các QĐ số:

14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006;

1227/QĐ-TTg ngày 22/07/2011.

 

apartment for rent in ciputra hanoi, voyage vietnam, dự án sunshine city